Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Zakład Usług Komunalnych w Gryficach


|--- Dane teleadresowe

|--- Kierownictwo Zakładu

Akty prawne


|--- Utworzenie ZUK

|--- Statut

|--- Schemat organizacyjny

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Zarządzenia Dyrektora

      |--- ZARZĄDZENIA 2023

      |--- ZARZĄDZENIA 2022

      |--- ZARZĄDZENIA 2021

      |--- ZARZĄDZENIA 2020

      |--- ZARZĄDZENIA 2019

      |--- ZARZĄDZENIA 2018

      |--- Zarządzenia 2017

      |--- Zarządzenia 2016r.

Informacje


|--- ARCHIWUM - Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 eu

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach

      |--- Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Zamawiającego w okresie 24 pełnych cykli rozliczeniowych licząc od dnia zawarcia umowy.

      |--- Pobieranie prób i badanie labolatoryjne wraz z opradowaniem wyników wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczymwykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych

      |--- Odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalnii ścieków

      |--- Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu na oczyszczalnię ścieków

      |--- Sukcesywna dostawa specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego luzem

      |--- Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych papierniczych i druków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników ZUK w Gryficach

      |--- Zapytanie ofertowe " Na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla ZUK w Gryficach

      |--- Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Zamawiającego w okresie 24 pełnych cykli rozliczeniowych licząc od dnia zawarcia umowy.

      |--- Zapytanie ofertowe na sukcesyną dostawę druków w okresie od 1.08.2018r. do 31.12.2018r.

      |--- Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla ZUK Gryfice

      |--- Zapytanie ofetowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

      |--- Zapytanie ofetowe na dostawy materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie odpadów z oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej w Gryficach

      |--- Sukcesywne dostawy wody min. dla potzreb ZUK Gryfice

      |--- Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej przyłączenia do mioejskiej sieci kanalizacyjnejw Gryficach kompleksu administracyjno - mieszkaniowego Nadleśnictwa Gryfice na osiedlu Osada Zdrój w ramach zadania inwestycyjnego gm. Gryfice pn. "Dokumentacja na modernizcję oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gryficach

      |--- Sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. DT/PU/2/02/2016)

      |--- Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. DT/PU/1/02/2016)

      |--- Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach, w roku 2016 (ozn. postęp. DT/PU/6/12/2015)

      |--- Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w latach 2016 - 2017 (ozn. postęp. DT/PU/5/11/2015)

      |--- Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników (ozn. postęp. DT/PU/4/11/2015)

      |--- Wykonanie modernizacji przepustu rurowego betonowego fi 600 mm posadowionego pod drogą gminną dz. nr 370 obręb Gryfice - 4 (ul. Pomorska), z materiałów powierzonych przez inwestora

      |--- Dostawa odwodnienia liniowego typu ciężkiego w ilości 58 mb

      |--- Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy

      |--- Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama 4, 5 i 6 w Gryficach (przetarg nr 2)

      |--- Zakupy i dostawy betonowej kostki brukowej typu domino-eko do wykonania tzw. ekologicznej nawierzchni drogowej (ozn. postęp. DT/PU/3/07/2015)

      |--- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej w m, Górzyca wzdłuż drogi Górzyca - Borzęcin (dz. nr 116 obręb Górzyca)

      |--- Opracowanie projektu technicznego na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kołomąć z uwzględnieniem miejsca do kąpieli

      |--- Opracowanie projektu budowlanego na demontaż zbiorników wyrównawczych stalowych V=50m3 - 2 szt. oraz montaż nowego zbiornika 1 szt. V=50m3 na SUW Grębocin gm. Gryfice

      |--- Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. DT/PU/1/06/2015)

      |--- Sukcesywne dostawy wybranych artykułów bhp transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/9/06/2015)

      |--- Dostawa materiałów na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Piastów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Gryficach

      |--- Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama 4, 5 i 6 w Gryficach

      |--- Zakupy i dostawy betonowej kostki brukowej typu domino-eko do wykonania tzw. ekologicznej nawierzchni drogowej (ozn. postęp. TT/PU/6/04/2015)

      |--- Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji (ozn. postęp. TT/PU/5/04/2015)

      |--- Dostawa materiałów na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Piastów z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn. -Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach-

      |--- Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie - przetarg III

      |--- Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/2/02/2015)

      |--- Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji, do przeprowadzenia w roku 2015 (ozn. postęp. TT/PU/19/12/2014)

      |--- Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji, do przeprowadzenia w roku 2015 (ozn. postęp. TT/PU/17/11/2014)

      |--- Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników (ozn. postęp. TT/PU/16/11/2014)

      |--- Prace zabezpieczające pokrycie dachu z blachy trapezowej przed wnikaniem wody z roztopów w okresie zimowym do pomieszczeń w budynku magazynowo-biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji przy ul. Zielonej 5 w Gryficach (ozn. postęp. TT/PU/15/10/2014)

      |--- Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie - przetarg II

      |--- Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/14/09/2014)

      |--- Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/13/09/2014)

      |--- Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie

      |--- Opracowanie projektu budowlanego za budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Akacjowej (dz. 238) w Gryficach

      |--- Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/11/08/2014)

      |--- Zakup i dostawa materiałów na potrzeby inwestycji drogowej realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji (ozn. postęp. TT/PU/10/07/2014)

      |--- Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/9/06/2014)

      |--- Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/7/06/2014)

      |--- Zakup usług wynajmu dźwigów i podnośników koszowych z obsługą operatorską, wraz z dojazdem i zjazdem do i z miejsca wykonywania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/6/05/2014)

      |--- Zakup i dostawa materiałów do robót drogowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji (ozn. postęp. TT/PU/5/05/2014)

      |--- Ochrona osób i mienia Zamawiającego realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach (ozn. postęp. TT/PU/2/04/2014)

      |--- Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/1/02/2014)

      |--- Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2014 (ozn. postęp. TT/PU/13/11/2013)

      |--- Zakup z dostawą i rozładunkiem w magazynie Zamawiającego odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Zamawiającego (ozn. postęp. TT/PU/12/10/2013)

      |--- Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie oczyszczalni ścieków z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacji oraz oświetlenia zewnętrznego, z drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi, rurociągiem odprowadzającym ścieki oczyszczone do rowu z wylotem, technologią oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką części obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Barkowo gm. Gryfice, na działkach o numerach geodezyjnych 10, 11/10 i 11/11 w obrębie Barkowo

      |--- Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników - przetarg nr 2

      |--- Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników

      |--- Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach

      |--- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wałowej w Gryficach (postępowanie nr 2)

      |--- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wałowej w Gryficach

      |--- Poeksploatacyjne badania monitoringowe składowiska odpadów w m. Smolęcin gm. Gryfice w roku 2013

      |--- Zakup usług wynajmu dźwigów i podnośników koszowych z obsługą operatorską, wraz z dojazdem i zjazdem do i z miejsca wykonywania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

      |--- Sukcesywne dostawy wody mineralnej i źródlanej dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

      |--- Sukcesywne dostawy wybranych artykułów bhp transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

      |--- Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy (ozn. postęp. IO.PU.311.1.2013.JA)

      |--- Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (K1-65) transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/2/02/2013)

      |--- Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji (ozn. postęp. TT/PU/1/01/2013)

      |--- Zakup i dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach zestawu urządzeń hydraulicznych wraz z oprzyrządowaniem w postaci: młota udarowego, agregatu oraz piły (ozn. postęp. TT/PU/3/12/2012)

      |--- Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy (ozn. postęp. IO/PU/3/12/2012)

      |--- Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną budynku gospodarczego nr 2 na oczyszczalni ścieków w Gryficach oraz budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Trzygłowie (ozn. postęp. IO.311.1.2012.JN)

      |--- Dostawa sukcesywna luzem specjalistycznym transportem dostawcy, zmielonego wapna palonego wysokoreaktywnego, o minimalnej zawartości Ca 90% (zgodnie z PN-EN 459-1) do Oczyszczalni Ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w 2013 roku (ozn. postęp. OOUK/PU/1/12/2012)

      |--- Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych oraz osadów ściekowych, w obiektach pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2013 (ozn. postęp. TT/PU/2/12/2012)

      |--- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem asfaltowych nawierzchni jezdni ulic: Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Średniej w Gryficach oraz udział w okresie gwarancyjnym w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek

            |--- informacje o przedmiocie nadzoru

      |--- Dozorowanie mienia składowiska odpadów komunalnych innych niż obojętne i niebezpieczne,położonego k/Smolęcina w gminie Gryfice, w okresie od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

      |--- Badania monitoringowe składowiska odpadów w m. Smolęcin w roku 2012

      |--- Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2012

      |--- Zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej, zakończonego szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki o pojemności 5 m3, na działce o numerze geodezyjnym 25/16 w m. Stawno gm. Gryfice

      |--- Likwidacje dwóch zespołów obiektów infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gryfic

      |--- Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach

|--- Zamówienia i konkursy do kwoty 130.000 PLN netto

      |--- Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach

|--- ARCHIWUM (do dnia 31.12.2020r.) - Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Nabór pracowników

      |--- KONKURSY 2023

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. rozliczeń

      |--- KONKURSY 2022

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. płac

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. dróg

      |--- KONKURSY 2021

            |--- Nabór na Starszego Inspektora ds. wod-kan

            |--- Nabór na Inspektora ds. rozliczeń

      |--- KONKURSY 2019

            |--- Nabór na inspektora ds. rozliczeń

            |--- Nabór na starszego inspektora ds. ekonomicznych

      |--- KONKURSY 2013

|--- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

|--- Opłaty i cenniki

      |--- Oddział Urządzeń Komunalnych (OUK)

            |--- Zarządzenia 2011

      |--- Oddział Wodociągów i Kanalizacji (OWK)

|--- Plany inwestycyjne (po uchwaleniu przez Gminę)

      |--- Plan inwestycyjny na 2021r.

      |--- Plan inwestycyjny na 2020r.

      |--- Plan inwestycyjny na 2019r.

      |--- Plan inwestycyjny na 2018r.

|--- Druki do pobrania

|--- Komunikaty, ogłoszenia

      |--- Woda Rzęsin

      |--- REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRYFICACH W LIKWIDACJI

      |--- REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRYFICACH W LIKWIDACJI

      |--- Komunikaty ogólne

      |--- Oddział Obsługi Urządzeń Komunalnych

      |--- Oddział Oczyszczania Miasta

|--- Awarie sieci wodnej i kanalizacyjnej

|--- Wyniki analizy wody uzdatnionej

      |--- Gryfice - SUW Śniadeckich

      |--- Gryfice - SUW Trzygłowska

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

                  |--- Zielona

            |--- Rok 2010

      |--- Gryfice - Starogrodzka - sieć

      |--- Gryfice - sieć

            |--- Zielona

            |--- J. Dąbskiego

      |--- Przepompownia - Trzygłów

            |--- Rok 2012

      |--- Jabłonowo

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

      |--- SUW Smolęcin

            |--- Rok 2012

                  |--- Luty

            |--- Rok 2011

                  |--- Kwiecień

            |--- Rok 2010

      |--- SUW Rzęsin

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- SUW Raduń

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- ROK 2010

      |--- SUW Przybiernówko

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- SUW Prusinowo

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- SUW Otok

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- SUW Kołomąć

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- SUW Grębocin

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- SUW Barkowo

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

      |--- Rotnowo

      |--- SUW Osada Zdrój

|--- Ochrona Danych Osobowych

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdania za rok 2020

Dostępność ZUK


|--- Raporty dostępności