Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. w ilości 6 Mg 2023-03-22 09:20
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 1 szt. kompletnej obudowy naziemnej studni głębinwej typu "Lange" franco magazyn Zamawiającego i rozładunkiem na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów (Stawno 18). 2023-03-21 10:38
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli elektrycznych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej próby działania urządzeń różnicowoprądowych, badanie rezystancji izolacji silników zgodnie z PE-IEC 60364-6-61 - dokument stracił ważność 2023-03-10 11:31
dokument Postpowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na transport ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05)pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficachna grunty orne z przeznaczeniem ich wbudowania w glebę na terenie gminy Gryfice 2023-03-08 14:23
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kwiatów rabatowych i wiszących dla ZUK Gryfice w 2023 r. - dokument stracił ważność 2023-02-23 08:17
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wodomierzy fabrycznie nowych i regenerację wodomierzy po utracie cech legalizacyjnych w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r. - dokument stracił ważność 2023-02-09 12:48
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej i bhp w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.a - dokument stracił ważność 2023-02-02 12:36
dokument Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego n sukcesywne dostawy wyrobów stalowych w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.a - dokument stracił ważność 2023-01-30 09:45
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wycinkę 6 szt. drzew i przycinkę 1 szt. na cmentarzu komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej - dokument stracił ważność 2023-01-24 14:43
dokument Drugie zapytanie ofertowe na dostawy materiałów biurowych i papierniczych ZUK Gryfice w 2023 r. - dokument stracił ważność 2023-01-09 12:22
dokument Sukcesywne dostawy wyrobów stalowych przez okres od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r. - dokument stracił ważność 2023-01-09 09:04
dokument Sukcesywne dostawy art. hydraulicznych do Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w 2023 roku. - dokument stracił ważność 2023-01-09 08:25
dokument Drugie zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości i BHP dla ZUK Gryfice w 2023 r. - dokument stracił ważność 2023-01-04 13:03
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic i elementów infrastruktury drogowej dla ZUK w Gryficach w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-30 13:40
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy piasku i kruszyw do robót drogowych dla ZUK w Gryficach w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-29 13:43
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy rękawic, kamizelek odblaskowych i taśmy ostrzegawczej dla ZUK w Gryficach w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-29 08:14
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy - zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo - piaskowych dla robót drogowych z odbiorem przez Zamawiającego dla ZUK w Gryficach w okresie od podpisania umowy 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-28 08:34
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywme dostawy tarcz do cięcia i szlifierskich dla ZUK w Gryficach w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-23 09:21
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywme dostawy cementu portlandzkiego klasy 42,5 dla ZUK w Gryficach w okresie od podpisania umowy 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-20 10:26
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywme dostawy środków czystości i Bhp dla ZUK w Gryficach w okresie od podpisania umowy 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-20 10:21
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Obsługę geodezyjną zadań realizowanych przez ZUK w Gryficach w zakresie drogownictwa, budowa dróg i chodników, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023 r. - dokument stracił ważność 2022-12-20 13:34
dokument Drugie zapytanie ofertowe na dostawę wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego na oczyszczalnię ścieków w Gryficach 2022-12-19 09:15
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywme dostawy artykułów biurowych, papierniczych i druków dla ZUK w Gryficach w okresie od podpisania umowy 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-16 09:44
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Wykonanie badań z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w 2023 r. 2023-01-13 10:55
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych dla ZUK w Gryficach w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-15 11:27
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego poboru wody powierzchniowej, podziemniej, uzdatnionej i ich analiza i opracowanie sprawozdań. Pobór średniodobowy ścieków oczyszczonuch, surowych, wód technologicznych ich analiza i opracowanie sprawozdań, osadów ściekowych i gleb ich analiza i opracowanie sprawozdań 2022-12-13 08:11
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywme dostawy smarow, olei i płynów ekspolatacyjnych do pojazdów i urządzń dla ZUK w Gryficach w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-12 14:20
dokument Drugie zapytanie ofertowe na : opracowanie koncepcji modernizacji części parku miejskiego w m. Gryficach - dokument stracił ważność 2022-12-12 11:11
dokument Drugie zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę podchlorynu sodu na oczyszczalnię ścieków w Gryficach 2022-12-12 08:43
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy farb i art. pomocniczych dla ZUK w Gryficach w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 - dokument stracił ważność 2022-12-08 15:53
dokument Dostawa wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego na oczyszczalnię ścieków w Gryficach 2022-12-06 13:47
dokument Drugie zapytanie ofertowe na : opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej w m. Gryfice - dokument stracił ważność 2022-12-07 13:44
dokument Postępowanie prowadzone w sprawie dostawy polielektrolitu SOPERFLIC 8394 na oczyszczalnię ścieków w Gryficach 2022-12-02 08:47
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę pn. " Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz wykonywanie przeglądów okresowych i ewentualne naprawy systemów zabezpieczenia technicznego obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2024r. - dokument stracił ważność 2022-12-01 12:37
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na odbór i wywóz odpadów niesegregowanychz obiektów komunalnych w Gminie Gryfice - dokument stracił ważność 2022-12-01 10:13
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji modernizacji części parku miejskiego w m. Gryficach - dokument stracił ważność 2022-11-25 14:19
dokument Postępowanie w sprawie sukcesywnej dostawy na oczyszczalnię ścieków w Gryficach ul. Piastów podchlorynu sodu 2022-11-23 13:20
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej w m. Gryfice - dokument stracił ważność 2022-11-22 13:56
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z montażem wagi samochodowej przejazdowej dla ZUK w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-11-22 10:54
dokument Drugie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup - dostawę samochodu dostawczego dla ZUK Gryfice - w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-11-10 13:01
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi - kruszenie gruzu u Zleceniodawcy na placu przy ul. Piastów (oczyszczalnia ścieków) w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-10-28 07:48
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup - -dostawę samochodu dostawczego dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-10-27 12:42
dokument Drugie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Broniszewskiej w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-10-03 12:48
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie "Rozbiórki zbiorników i urządzeń towarzyszących z wyłączonej z eksploatacji części oczyszczalni ścieków w m. Trzygłów gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2022-09-23 14:59
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy posiłków regeneracyjnych - dokument stracił ważność 2022-09-22 13:25
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Broniszewskiej w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-09-16 12:29
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Trzygłowie - dokument stracił ważność 2022-09-16 14:05
dokument Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na dostawy do siedziby zamawiającego soli drogowej w opakowaniach jednostkowych 25 kg i luzem - dokument stracił ważność 2022-08-29 12:27
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę do siedziby zamawiającego soli drogowej luzem i w opakowaniach wodoodpornych o wielkości 25 kg dla potrzeb akcji zimowej. - dokument stracił ważność 2022-08-05 10:18
dokument Postępownie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej świadczonych na rzecz Zamawiającego 2022-09-08 14:50
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie stóp fundamentowych pod wiaty przystankowe we wskazanych lokalizacjach - dokument stracił ważność 2022-06-07 15:04
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Wykonanie malowania pasów na przejściach dla pieszych na drogach gminnych w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-05-09 12:14
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Wykonanie malowania kładki dla pieszych przy ul. Brackiej w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-04-29 14:50
dokument Wykonanie monitoringu wizualizacji ujęć wody we wskazanych obiektach Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-04-15 13:26
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie ogrodzenia z barierek szczeblinkowych wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-03-28 12:48
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Sukcesywne dostawy wody mineralnej w okresie od 01.04.2022 r.do 30.09.2022 r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-03-18 10:43
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Dostawę zasilaczy UPS oraz pakietu Microsoft 365 dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-03-11 08:47
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-03-11 08:37
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Sukcesywne dostawy transportem Wykonawcy lekkiego oleju opałowego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022 r. - dokument stracił ważność 2022-03-03 13:48
dokument Postepowanie prowadzone w trybi zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wodomierzy nowych oraz regeneracja wodomierzy po utracie cech legalizacyjnych przez okres od podpisania umowy do 31.12.202 r. dla ZUK Gryfice. - dokument stracił ważność 2022-03-02 13:24
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Naprawę konstrukcji drewnianej w Ogrodzie Japońskim w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-02-24 10:02
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie systemu alarmowego z powiadamianiem na terenie oczyszczalni ścieków w m.. Baszewice gmiona Gryfice - dokument stracił ważność 2022-02-23 13:28
dokument Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papierniczych i druków przez okres od podpisania umowy do 31.12.2022 r. dla ZUK Gryfice. - dokument stracił ważność 2022-02-16 10:08
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu budynku SUW Osada Zdrój w Gryficach - dokument stracił ważność 2022-02-15 11:48
dokument Poatępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na transport ustabilizowanego, komunalnego osadu ściekowego pochodzące z oczyszczalni ścieków w Gryficach przy ul. Piastów na grunry rolne z przeznaczeniem ich wbudowania w glebę. 2022-02-11 07:56
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych , papierniczych i druków przez okres od podpisania umowy do 31.12.202 r. dla ZUK Gryfice. - dokument stracił ważność 2022-02-04 12:41
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie ogrodzenia i przyłącza elektrycznego PSZOK w Gryficach . - dokument stracił ważność 2022-01-28 14:10
dokument Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wyrobów stalowych przez okres od podpisania umowy do 31.12.202 r. dla ZUK Gryfice. - dokument stracił ważność 2022-01-25 14:37
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na odbiór i wywóz odpadów niesegregowanych z obiektów komunalnych . - dokument stracił ważność 2022-01-21 14:46
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy tarcz do cięcia i szlifierskich w 2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-21 11:02
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy smarów, olei i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń w 2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-21 07:53
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy rękawic roboczych, kamizelek odblaskowych i taśmy ostrzegawczej w 2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-20 13:14
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie naprawy systemu monitoringu wizyjnego na bazie Zkładu Usług Komunalnych w Gryficach przy ul. Zielone 5 - dokument stracił ważność 2022-01-14 14:20
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy opon do pojazdów i sprzętu w 2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-14 08:00
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy/zakupy wyrobów stalowych przez okres od daty podpisania umowy do 31.12.2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-13 13:42
dokument Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na zakupy mieszanek betonowych i podsypek piaskowych w 2022 roku - dokument stracił ważność 2022-01-12 13:28
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy środków czystości w 2022 dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-12 12:05
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej i bhp w 2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-11 15:10
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kwiatów rabatowych oraz wiszących w 2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-10 11:47
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy cementu klasy 42,5 w 2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-05 12:05
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy art. HYDRAULICZNYCH w 2022 dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-04 15:22
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy farb i art. pomocniczych w 2022 r. dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2022-01-04 14:43
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup koparko ładowarki - dokument stracił ważność 2021-12-30 12:22
katalog Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach - KATALOG -
dokument Drugie postępowanie w sprawie poboru prób średniodobowych ścieków oczyszczonych i surowych, wód popłucznych, gleb i komunalnych osadów ściekowych wraz z opracowaniem sprawozdań na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2021-12-23 10:46
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą koparko - ladowarki dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2021-12-22 14:14
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na obsługę geodezyjną zadań realizowanych przez ZUK Gryfice w 2022 roku - dokument stracił ważność 2021-12-17 11:27
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakupy mieszanek betonowych i podsypek piaskowych w 2022 roku - dokument stracił ważność 2021-12-16 08:44
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kruszyw i piasku w 2022 dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2021-12-15 14:22
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawy znaków drogowych w 2022 roku - dokument stracił ważność 2021-12-13 10:20
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych w 2022 dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2021-12-10 07:56
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów 5-cio letnich placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie Gminy Gryfice, zarządzanych przez Zaklad Usług Komunalnych w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-12-09 12:04
dokument "Pobieranie próbek wody powierzchniowej, podziemnej i uzdatnionej ich badanie laboratoryjne wraz z opracowaniem sprawozdań na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w 2022 r. 2021-12-08 13:44
dokument "Pobieranie próbek średniodobowych ścieków oczyszczonych, surowych, wód technologicznych ich analiza wraz z opracowaniem spawozdań, pobór próbek komunalnego osadów ściekowych, gleb ich analizy wraz z opracowaniem sprawozdań" 2021-12-08 13:31
dokument Postępowanie prowadzone w trybie trzeciego zapytania ofertowego na wykonanie robót geologicznych - likwidacja studni głębinowych. - dokument stracił ważność 2021-12-08 09:40
dokument Postępowanie prowadzone w trybie trzeciego zapytania ofertowego na wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 4a na ujęciu wody Śniadeckich w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-12-08 09:02
dokument Postepownie prowadzone w trybie dugiego zapytania ofertowego na : wykonanie studni przełazowej i montaż zasuwy nożowej na czynnym kanale PVC na przepompowni w Gryficach przy ul. Podwiejskiwj - dokument stracił ważność 2021-11-26 09:43
dokument Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie robót geologicznych - likwidacja studni głębinowych. - dokument stracił ważność 2021-11-24 12:31
dokument Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na: wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 4a na ujęciu wody Śniadeckich w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-11-24 11:51
dokument "Sukcesywna dostawa polielektrolitu SUPERFLOC 8394 na oczyszczalnię ścieków w Gryficach ul. Piastów 18, wraz z zapewnieniem nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania produktu oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji" 2021-11-19 10:25
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie studni przełazowej i montaż zasuwy nożowej na czynnym kanale PVC na przepompowni w Gryficach przy ul. Podwiejskiej - dokument stracił ważność 2021-11-16 14:32
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na e dostawę dla ZUK Gryfice belek drewnianych - dokument stracił ważność 2021-11-15 13:20
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 4a na ujęciu wody Śniadeckich w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-11-12 13:29
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie robót geologicznych - likwidacja studni głębinowych - dokument stracił ważność 2021-11-12 11:31
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie mapy (wtórnika) dla celow projektowych , na wykonanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na wykonanie kanalizacji sanitarnej umożliwiającej pompownie ścieków z m. Rzęskowo do m. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-11-10 11:12
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy art. spożywczych w ramach posiłków regeneracyjnych w latach 2021 - 2022 dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2021-11-05 14:41
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na wykonanie kanalizacji sanitarnej umożliwiajacej pompowanie ścieków z m. Rzęskowo do m. Gryfice wraz zuzyskaniem pozwolenia na budowę. - dokument stracił ważność 2021-11-15 14:09
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na wykonanie hali na dz. nr 711 obręb Gryfice 4 - dokument stracił ważność 2021-10-27 11:52
dokument Przetarg pisemny na miejsca do handlu przy cmentarzach komunalnych w Gryficach w 2021 roku. - dokument stracił ważność 2021-10-12 11:14
dokument Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na dostawę 3 szt. kompletnych obudów naziemnych studni glebinowych tyou "Lange" z dostawą i rozładunkiem na terenie ozyszczalni ściegów Stawno 18 , gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-10-07 15:10
dokument Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzygłów, gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-10-07 10:26
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie częściowejelewacji na budynku przy cmentarzu na ul. Dąbskiego w Gryficach, - dokument stracił ważność 2021-09-22 14:40
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę z rozładunkiem 3 szt. kompletnych obudów naziemnych studni łębinowych typu "Lange" ma terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach (Stawno 18) - dokument stracił ważność 2021-09-17 14:57
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wymianę przyłącza CO do garaży i warsztatu na bazie Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach, ul. Zielona 5 - dokument stracił ważność 2021-09-10 09:34
dokument Trzecie postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i na przyłączach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-09-09 11:33
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Remont boksu na odpady i muru na cementarzu komunalnym w Gryficach, ul. Broniszewska - dokument stracił ważność 2021-08-30 13:15
dokument Drugie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i przyłączach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, na terenie Gminy Gryficee - dokument stracił ważność 2021-08-12 11:31
dokument Wykonanie systemu alarmowego z powiadamianiem na terenie oczyszczalni ścieków w Brodnikach, gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-08-09 11:00
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzygłów, gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-07-28 11:06
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę soli drogowej w ilości 20 Mg i chlorku wapnia w ilości 5 Mg w opakowaniach handlowych 25 kg loco magazyn ZUK Gryfice ul. Zielona 5 - dokument stracił ważność 2021-07-27 11:06
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń transportu bliskiego podległych dozorowi UDT w ZUK Gryficr - dokument stracił ważność 2021-07-26 07:56
dokument Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie mapy (wtórnika) dla celów projektowych, na wykonanie dokumentacji technicznej - modernizacja sieci wodociągowej w m. Trzygłów , gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-07-23 10:40
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i przyłączach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, teren gminy Gryfice - dokument stracił ważność 2021-07-19 08:01
dokument Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie mapy (wtórnika) dla celów projektowych dla wykonania dokumentacji technicznej - modernizacja sieci wodociągowej w m. Trzygłów, Gmina Gryfive - dokument stracił ważność 2021-07-13 08:02
dokument Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na rozbudowę monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-07-09 10:25
dokument Informacja z otwarcia ofer na modernizację dróg i chodników w Gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-07-08 07:42
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na naprawy czastkowe dróg mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco we wskazanych lokalizacjach ,w gminie Gryfice - dokument stracił ważność 2021-07-02 08:34
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie robót przy odwodnieniu budynków na cmentarzu przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-06-28 15:57
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie robót modernizacji dróg i chodników w Gminie Gryfice - dokument stracił ważność 2021-06-28 13:14
dokument Drugie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych na gorąco w Gminie Gryfice gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-06-21 08:31
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej w Trzygłowie, Gmina Gryfice - dokument stracił ważność 2021-06-14 11:13
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na naprawy czastkowe dróg mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco we wskazanych lokalizacjach ,w gminie Gryfice - dokument stracił ważność 2021-06-09 11:44
dokument Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na oczyszczalni scieków w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-06-08 14:39
dokument Drugie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w Osadzie ZDrój, gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-06-15 15:36
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na remont koszokraty i komory przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków w Baszewicach, dz. nr 10/4, gmina Gryfice - dokument stracił ważność 2021-05-27 08:02
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na modernizację stacji uzdatniania wody (SUW) w Osada Zdrój gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-05-18 11:41
dokument Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem przepompowni ścieków na oczyszczalni w m. Baszewice, gm. Gryfice - dokument stracił ważność 2021-05-10 14:22
dokument Drugie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz zdostawą recyklera do asfaltu franco magazyn ZUK Gryfice, ul. Zielona 5 - dokument stracił ważność 2021-05-06 10:09
dokument Postępowanie powadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup - dostawę recyklera do asfaltu " dla Zakladu Usług Komunalnych w Gryficah, ul. Zielona 5 - dokument stracił ważność 2021-04-23 13:10
dokument Drugie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na remont schodów zewnętrznych na cmentarzu komunalnym w Gryficach przy ul. J. Dąbskiego - dokument stracił ważność 2021-04-23 07:38
dokument Drugie postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu mostu w Gryficach przy ul. Zdrojowej - dokument stracił ważność 2021-04-16 13:03
dokument Postępowanie powadzone w trybie zapytania ofertowego na "Wykonanie remontu schodów zewnętrznych na cmentarzu komunalnym w Gryficach przy ul. J. Dąbskiego" dla Zakladu Usług Komunalnych w Gryficah, ul. Zielona 5 - dokument stracił ważność 2021-04-01 13:42
dokument Drugie postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup rozsiewacza do nawozów i piasku dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2021-04-01 12:16
dokument Remont budynku na ujęciu wody w Gryficach, przy ul. Trzygłowskiej - dokument stracił ważność 2021-03-31 11:32
dokument Zakup rozsiewacza do nawozów i piasku dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2021-03-19 11:59
dokument Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej dla ZUK Grfice - dokument stracił ważność 2021-03-19 11:54
dokument Remont mostu przy ul. Zdrojowej w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-03-19 11:52
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na parking przy ul. Broniszewskiej w Gryficach - dokument stracił ważność 2021-03-19 11:08
dokument Sukcesywne dostawy kwiatów rabatowych i kaskadowych dla ZUK Gryfice - dokument stracił ważność 2021-03-16 08:23