Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. w ilości 6 Mg Marek Lachowicz 2023-03-22 09:20:27
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. w ilości 6 Mg Marek Lachowicz 2023-03-22 09:18:13
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. w ilości 6 Mg Marek Lachowicz 2023-03-22 09:12:02
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 1 szt. kompletnej obudowy naziemnej studni głębinwej typu "Lange" franco magazyn Zamawiającego i rozładunkiem na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów (Stawno 18). Marek Lachowicz 2023-03-21 10:38:16
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli elektrycznych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej próby działania urządzeń różnicowoprądowych, badanie rezystancji izolacji silników zgodnie z PE-IEC 60364-6-61 Marek Lachowicz 2023-03-10 11:31:17
Postpowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na transport ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05)pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficachna grunty orne z przeznaczeniem ich wbudowania w glebę na terenie gminy Gryfice Żaneta Nadolska 2023-03-08 14:23:23
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na transport ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05) pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficach na grunty orne z przeznaczeniem ich wbudowania w glebę na terenie gminy Gryfice - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-03-08 14:10:24
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na transport ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05) pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficach na grunty orne z przeznaczeniem ich wbudowania w glebę na terenie gminy Gryfice - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-03-08 13:41:11
Ogłoszenie o sprzedaży koparko-ładowarki CASE 580-K w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2023-02-23 09:16:24
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kwiatów rabatowych i wiszących dla ZUK Gryfice w 2023 r. Marek Lachowicz 2023-02-23 08:17:52
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek roboczogodziny pracownika pełniącego dyżur domowy w pogotowiu wod-kan i akcji zimowej Marta Górska 2023-02-21 08:52:14
ZARZĄDZENIA 2023 Marta Górska 2023-02-21 08:48:35
Ogłoszenie o sprzedaży rur stalowych Magdalena Przybylak 2023-02-17 13:31:33
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-02-16 08:33:21
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-02-16 08:32:35
Przerwa w dostawie wody- Kołomąć Aneta Kłys 2023-02-14 10:31:51
Przerwa w dostawie wody- Kołomąć Aneta Kłys 2023-02-14 10:31:27
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wodomierzy fabrycznie nowych i regenerację wodomierzy po utracie cech legalizacyjnych w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r. Marek Lachowicz 2023-02-09 12:48:43
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wodomierzy fabrycznie nowych i regenerację wodomierzy po utracie cech legalizacyjnych w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r. Marek Lachowicz 2023-02-09 12:45:45
Przetarg nieograniczony na "Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalni ścieków w Gryficach". Marek Lachowicz 2023-02-07 09:53:22
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-02-03 08:12:19
Rok 2023 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-02-03 08:11:53
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-02-03 08:11:27
Rok 2023 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-02-03 08:10:54
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej i bhp w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.a Marek Lachowicz 2023-02-02 12:36:25
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej i bhp w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.a Marek Lachowicz 2023-02-02 12:34:32
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej i bhp w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.a Marek Lachowicz 2023-02-02 12:34:06
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego n sukcesywne dostawy wyrobów stalowych w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.a Marek Lachowicz 2023-01-30 09:45:48
Ogłoszenie o sprzedaży koparko-ładowarki CASE 580-K w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2023-01-26 11:29:05
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wycinkę 6 szt. drzew i przycinkę 1 szt. na cmentarzu komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej Marek Lachowicz 2023-01-24 14:43:07
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wycinkę 6 szt. drzew i przycinkę 1 szt. na cmentarzu komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej Marek Lachowicz 2023-01-24 14:42:56
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wycinkę 6 szt. drzew i przycinkę 1 szt. na cmentarzu komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej Marek Lachowicz 2023-01-24 14:42:22
Informacja o wynikach naboru Marta Górska 2023-01-16 13:08:03
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : Wykonanie badań z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w 2023 r. Marta Górska 2023-01-13 10:55:52
Wyniki postępowania - dokument usunięty Marta Górska 2023-01-13 10:46:38
Wyniki postępowania - dokument usunięty Marta Górska 2023-01-13 10:46:26
Rok 2023 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-01-11 08:09:58
Rok 2023 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-01-11 08:09:00
Drugie zapytanie ofertowe na dostawy materiałów biurowych i papierniczych ZUK Gryfice w 2023 r. Marek Lachowicz 2023-01-09 12:22:14
Sukcesywne dostawy wyrobów stalowych przez okres od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r. Marek Lachowicz 2023-01-09 09:04:41