Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. w ilości 6 Mg
2 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 1 szt. kompletnej obudowy naziemnej studni głębinwej typu "Lange" franco magazyn Zamawiającego i rozładunkiem na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów (Stawno 18).
3 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli elektrycznych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej próby działania urządzeń różnicowoprądowych, badanie rezystancji izolacji silników zgodnie z PE-IEC 60364-6-61
4 Postpowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na transport ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05)pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficachna grunty orne z przeznaczeniem ich wbudowania w glebę na terenie gminy Gryfice
5 Ogłoszenie o sprzedaży koparko-ładowarki CASE 580-K w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego
6 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kwiatów rabatowych i wiszących dla ZUK Gryfice w 2023 r.
7 Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek roboczogodziny pracownika pełniącego dyżur domowy w pogotowiu wod-kan i akcji zimowej
8 Ogłoszenie o sprzedaży rur stalowych
9 Rok 2023
10 Rok 2023