Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządzczej na 2020r. 2020-02-18 10:40
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej 2020-02-18 10:38
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie cen umownych na usługi świadczone samochodem do czyszczenia kanalizacji 2020-01-09 14:10
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Gryficach 2019-12-05 10:21
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Gryficach 2019-12-05 09:44
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego 2019-11-18 13:48
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie wprowadzenia regulaminu licytacji miejsc do handlu kwiatami i zniczami przy cmentarzach komunalnych w Gryficach 2019-11-18 13:46
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów bedących w posiadaniu ZUK 2019-11-18 13:43
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy obsługiwanych przez ZUK w Gryficach 2019-11-18 13:41
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019-11-18 13:39
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZUK w Gryficach 2019-11-18 13:34
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie ustalenia stawek roboczogodziny pracownika zatrudnionego przy sieciach wod-kan 2019-11-18 13:32
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania komisji ds. przekazania-powierzenia w użytkowanie środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu 2019-11-18 13:29
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie ujednolicenia prowadzenia ewidencji środków trwałych i poprawy gospodarowania tymi środkami 2019-10-10 14:59
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania podczas czynności odczytu wodomierzy w kontakcie z agresywnym psem przy użyciu gazu pieprzowego i ultradźwiękowego odstraszacza psów 2019-10-10 14:55
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie ustalenia stawek roboczogodziny i motogodziny dla sprzętu będącego w ZUK 2019-10-10 14:39
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania komisji ds. ustaleń zasad postępowania w przypadku nadwyżek i niedoborów ujawnionych w trakcie inwentryzacji 2019-10-10 14:38
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko w ZUK 2019-10-10 14:34
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji obiekty rekreacyjne 2019-10-10 14:32
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia dodatkowych spisów składników majatkowych 2019-10-10 14:27
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie ustalenia stawek roboczogodziny i motogodziny dla sprzętu będącego w ZUK 2019-10-10 14:24
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko w ZUK 2019-10-10 14:22
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru oferenta 2019-10-10 14:18
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się na obiektach rekreacyjnych 2019-10-10 14:17
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych oraz wartości niematerialnych 2019-10-10 14:14
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zasad sprzedaży i ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskanego przez ZUK 2019-10-10 14:10
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZUK w Gryficach 2019-10-10 14:08
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie obowiązku rejestracji umów, porozumień i zleceń 2019-10-10 14:06
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie przekazania środków trwałych w użytkowaniu - odzieży pracowników OWK 2019-10-10 14:03