Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2022r. 2022-02-18 11:17
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/11/2021 z dnia 18 listopada 2021r. 2022-01-11 14:41
dokument Zarządzenie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania środkami ZFŚS w ZUK Gryficach 2022-01-11 14:39
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022r. dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2022-01-11 14:12
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie powołania składu zespołów spisowych i osób weryfikujących, określenia terminów oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w ZUK Gryfice według stanu na dzień bilansowy roku 2021. 2022-01-11 14:10
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Gryficach według stanu na dzień bilansowy roku 2021. 2022-01-11 11:24
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie wprowadzenia procedur wydawania napoi i posiłków profilaktycznych w Zakładzie Usług Komunalnych w Gryficach 2021-11-08 11:15
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Gryficach 2021-10-22 11:53
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu pisemnego na miejsca do handlu kwiatami i zniczami przy cmentarzach komunalnych w Gryficach 2021-10-22 11:54
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego 2021-10-22 11:55
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r. dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2021-10-22 11:54
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie ustalenia stawek usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach 2021-10-04 13:13
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu FSC Lublin 2021-10-04 13:06
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu FSC Lublin 2021-10-04 13:04
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie powołania komisji ds. wyceny części składowych-podzespołów wchodzących w skład wyposażenia punktu zlewnego i przepompowni wewnętrznej oczyszczalni ścieków w Gryficach 2021-10-04 13:03
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu FSC Lublin 2021-10-04 12:50
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie wzorów podpisów osób biorących udział w kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych 2021-06-21 10:54
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie ustalenia stawek roboczogodziny pracownika zatrudnionego przy sieciach wod-kan 2021-05-12 12:08
dokument Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r. dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2021-04-23 14:33
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko w ZUK w Gryficach 2021-02-16 10:02
dokument Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie wprowadzenia i stosowania instrukcji bezpiecznej pracy w przestrzeni zamkniętej 2021-02-16 10:01