herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

www.bip.zuk.gryfice.eu

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na sukcesywne zakupy benzyny bezołowiowej Pb 95 w 2019 r. dla potzreb ZUK Gryfice 2018-12-13 13:50
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy oleju napędowego w 2019 r. dla potrzeb ZUK w Gryficach 2018-12-13 13:39
postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników ZUK Gryfice w 2019 roku 2018-11-26 08:48
postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na dostawę elementów dekoracyjnych Świąteczno - Noworocznych dla potzreb ZUK Gryfice 2018-11-16 08:43
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie operatu wodnoprawnego udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzenie do wód powierzchniowych rzekiRegi, oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości Gryfice, zlokalizowanej na działce nr 82 - obręb Sokołów, gmina Gryfice oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w termminie 31 grudnia 2018 r. 2018-11-09 13:37
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych dróg gminnych gminy Gryfice.dla ZUK Gryfice 2018-07-27 08:03
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie odwodnienia parkingu i drogi dojazdowej do bramy główniej cmentarza komunalnego w Gryficach przy ul Broniszewskiej 2018-07-27 07:56
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowych pomiarów rezystancji oraz skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej dla ZUK Gryfice 2018-07-27 07:48
Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Zamawiającego w okresie 24 pełnych cykli rozliczeniowych licząc od dnia zawarcia umowy. - KATALOG -
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy cementu dla ZUK Gryfice 2018-07-23 10:21
Zapytanie ofertowe na sukcesyną dostawę druków w okresie od 1.08.2018r. do 31.12.2018r. - KATALOG -
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy/zakupy farb oraz art. pomocniczych dla ZUK Gryfice 2018-06-27 09:29
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 2 szt. agregatów pompowych do studni głębinowych dla ZUK Gryfice 2018-06-28 11:13
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji tehnicznej oczyszczalni ścieków w m. Gryfice przy ul. Piastów 2018-06-14 09:30
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywny odbiór, zładunek, wywów i unieszkodliwienie odpadów: skratek (kod odpadu 19 08 01), zawartości piaskowników (kod odpadu 19 08 02), tłuszczów i miesznin olejów z separacji olej/woda zawierających wyłącznie ojeje jadalne i tłuszcze (kod odpadu 19 08 09 ), innych nie wymienionych odpadów (kod odpadu 19 08 99) z oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach dla potrzeb ZUK Gryfice. 2018-06-11 08:32
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę 5 ci-u sztuk podkaszarek spalinowych dla ZUK Gryfice 2018-05-30 10:18
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 dla potrzeb ZUK Gryfice. 2018-05-21 10:44
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup 5 szt. podkaszarek spalinowych dla potrzeb ZUK Gryfice. 2018-05-16 12:30
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy/zakupy smarów, olei oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych dla potrzeb ZUK Gryfice. 2018-05-15 12:51
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukceywne dostawy/zakupy farb oraz art. pocniczych w 2018 roku dla potzreb ZUK Gryfice 2018-05-11 14:27
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy/dostawy tarcz szlifierskich i do cięcia dla potzreb ZUK Gryfice 2018-05-07 08:11
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 4 szt. masztów flagowych wraz z flagami dla potrzeb ZUK Gryfice. 2018-04-20 08:42
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic dla ZUK Gryfive dla potrzeb ZUK Gryfice. 2018-04-13 13:57
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej dla potrzeb ZUK Gryfice. 2018-04-11 14:22
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu dachów budynków administracyjnych ZUK Gryfice przy ul. Zielonej 5 2018-04-10 09:10
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na obsługę geodezyjną zadań z zakresu drogownictwa na rzecz ZUK Gryfice w 2018 roku ZUK Gryfice. 2018-04-06 07:34
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukceywne dostawy emulsji asfaltowej w 2018 roku dla potzreb ZUK Gryfice 2018-04-03 13:21
Korekta do postępowania na wykonanie remontu 4 szt. przepustóów na drogach gminnych gminy Gryfice 2018-04-03 07:39
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy mieszanek betonowych z odbiorem zamawiającego dla ZUK Gryfice dla ZUK Gryfice 2018-04-03 07:35
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu 4 szt. przepustów na drogach gminnych gminy Gryfice 2018-03-26 14:17
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy transportem wykonawcy materiałów do robót drogowych dla ZUK Gryfice 2018-03-22 12:38
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kwiatów rabatowych orz wiszących dla potrzeb ZUK Gryfice. 2018-03-13 10:59
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy miesznek betonowych dla ZUK Gryfice 2018-03-12 13:07
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kruszyw do robót deogowych dla ZUK Gryfice. 2018-03-12 11:20
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych w 2018 roku dla potzreb ZUK Gryfice 2018-03-09 11:49
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wwodomierzy i nakładek do zdalnego odczytywania wodomierzy w 2018 roku dla potzreb ZUK Gryfice 2018-02-28 13:58
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy opon w 2018 roku dla potzreb ZUK Gryfice 2018-02-23 09:28
Trzecie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertoweg o udzielenei zamówienia publicznego na sukcesywnie dostawy alementów z zadań 1 i 7armatury ydraulicznej o 2018-02-19 13:11
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy benzyny bezołowiowej Pb 95 2018-02-15 08:12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy oleju napędowego 2018-02-15 08:12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wybranych art. bhp w 2018 roku dla potzreb ZUK Gryfice 2018-02-05 14:10
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy art. hydraulicznych 2018-02-05 11:56
postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawy szczotek talerzowych i walcowych do zamiatarki ulicznej ZM-260 (WUKO) 2018-02-05 10:26
postepowanie prowadzonew trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Usług Komunalnych w gryficach 2018-01-12 09:32
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na "Ochronę w systemie monitoringu, sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w okresie 01.03.2081 - 31.12.2018 r." 2018-01-10 12:22
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawy odzieży roboczej i BHP do ZUK Gryfice 2018-01-11 09:04
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. - KATALOG -
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na ukcesywne dostawy środków czystości w 2018 roku dlla ZUK Gryfice 2017-12-14 13:51
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (posiłki regeneracyjne) w 2018 roku dla potzreb ZUK Gryfice 2017-12-07 08:20
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego luzem o zawartości CaO 90% (zgodnie z PN-EN 459-1:2012) do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2017-12-01 11:04
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz zopracowaniem wyników , wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych ściekowych na potrzeby ZUK Gryfice w roku 2018 2017-12-01 10:58
postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę donic betonowych 2017-11-23 07:40
Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 65 szt. stalowych przęseł ogrodowych 2017-11-17 08:35
Drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę 65 szt. stalowych przęseł ogrodzeniowych 2017-10-31 11:14
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawe 65 szt. stalowych przęseł ogrodzeniowych 2017-10-17 10:52
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych w budynkach i pomieszczeniach ZUK Gryfice 2017-09-22 08:55
Postępowanie prowadzone w trybie zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywne dostawy glinianu sodu - SAX 18% na oczyszczalnię ścieków w Gryficach ul. Piastów" 2017-09-14 11:43
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego an : Transport ustabilizowanego, komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05) poczodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficach przy ul. Piastów, na grunty orne z przeznaczeniem ich do wbudowania w glebę. 2017-08-30 14:26
Zapytanie cenowe na wykonanie wymiany części sieci kanalizacyjnej w m. Prusinowo gm. Gryfice przy budynku nr 4 2017-08-28 07:35
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawe 25 szt. ławek parkowych dla Gminy Gryfice 2017-07-28 12:09
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 100 m2 plytek chodnikowych dla ZUK Gryfice 2017-07-28 11:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy cementu dla potrzeb ZUK Gryficeo 2017-07-26 12:28
Drugie postępowanie w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do ZUK Gryfice traktora - kosiarkie 2017-07-25 12:24
Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla ZUK Gryfice - KATALOG -
postepowanie w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac malarski w budynkach na stadionie miejskim im. K. Kucharskiego w Gryficach 2017-07-12 07:23
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę traktora kosiarki dla ZUK Gryfice 2017-07-10 12:50
Licytacja w formie pisemnych ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego 2017-06-27 11:46
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy tarcz do cięcia i szlifierskich dla ZUK Gryfice 2017-06-09 12:41
postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy smarów, olei i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i kosiarek dla ZUK Gryfice 2017-06-09 12:32
Ogłoszenie w sprawie licytacji w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus 3512 MASSEY-FERGUSON 2017-06-08 11:08
Formularz asortymentowo cenowy do zapytania na dostawy farb 2017-05-31 10:21
Postępowanie w trybie za[ytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy farb i art. pomocniczych do ZUK Gryfice 2017-05-24 15:34
Postępowanie w trybie zapytania ofertowaego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju lekkiego opałowego do kotłowni olejowej na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach przy ul. Piastów 2017-05-16 15:20
postępowanie w trybie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wody minieralnej 2017-04-24 07:58
Odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie odpadów: skratek (kod 19 08 01), zawartości piaskowników (kod 19 08 02), tłuszczów i mieszanin olejów z separacji olej/woda zawierających wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze (kod 19 08 09), innych nie wymienionych odpadów (kod 19 08 99) z oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach. 2017-04-21 08:45
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 dla ZUK Grufice 2017-04-12 07:21
Druhie Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wyrobów stalowych 2017-04-06 14:47
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 100 szt. modułów do odczytu radiowego wodomierzy 2017-04-05 08:25
Postępowanie w tybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic dla ZUK Gryfice 2017-03-30 11:59
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowa, Górska i Nadrzeczna w m. Gryfice w zw. z przebudową drogi woj. Nr 105 2017-03-29 14:08
Postępowanie w tybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dźwigowych i podnośnikami koszowymi 2017-03-24 13:53
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów stalowych do ZUK Gryfice 2017-04-05 10:19
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej 2017-03-22 09:52
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego no udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczotek do zamiatrki samochodowej 2017-03-20 14:20
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy kwiatów do ZUK Gryfice dostawy kwi 2017-03-20 09:57
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu dostawego dla ZUK Gryfice 2017-03-20 07:02
Postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZU Gryfice 2017-03-17 13:10
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo piaskowych dla potzreb ZUK Gryfice 2017-03-15 12:50
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kruszyw dla potrzeb ZUK 2017-03-09 11:16
Postępowanie o udzielenie w trybie zapytania ofertowego zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych 2017-03-09 07:59
Drugie postepowaniu w tyrybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego luzem oraz w opakowaniach jednostkowych po 20 kg. 2017-03-03 13:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne zakupy oleju napędowego dla potzreb ZUK Gryfice 2017-03-03 08:42
Zapytanie ofertowe na sukcesywne zakupy benzyny bezołowioej Pb 95 dla potzreb ZUK Gryfice 2017-03-03 08:28
Postepowanie w formie zapytania cenowaego na "Opracowanie aneksu do pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 2017-02-10 11:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kamieńkiej w m. Gryfice, w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 105. 2017-03-20 07:07
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wysokoreaktywnego wapna mielonego 2017-02-09 10:12
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w ciągu ulic Orzeszkowa, Górska, Nadrzeczna w m. Gryfice w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 105 2017-03-28 11:43
zapytanie cenowe na dostawę samochodu ciężarowo - osobowego 2017-01-23 08:59
zapytanie cenowe na dostawę przepływomierzy wraz z szafkami zasilająco - telemetrycznymi oraz montażem i uruchomieniem na obiektach 2016-12-20 09:40
Postępowanie na udziele zamówienia publicznego na pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz zopracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakjładu Usług Komunalnych w Gryficach w 2017 r. 2016-12-29 11:12
Postępowanie na sukcesywne dostawy środków czystości 2016-12-19 08:02
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy art. spożywczych 2016-11-29 14:38
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz zmontażem pompy zatapialnej do ścieków 2016-12-12 13:58
Postępowanie na dostawę zbiornika hudroforowego o poj. 1500 l 2016-11-24 09:05
Zapytanie ofetowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. - KATALOG -
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na czyszczenie zbiorników przepompowni ścieków , komory piaskownika , zbiorników zlewni oczyswzczalni ściekjów w Gryficach 2016-11-07 14:09
2016-10-18 09:06
Zapytanie ofetowe na dostawy materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy - KATALOG -
Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywmne dostawy odzieży ochronnej - BHP do ZUK Gryfice 2016-10-21 08:57
II Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznyn zad. 7 2016-09-13 14:09
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy środków czystości do ZUK w Gryficach 2016-09-07 07:39
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. zamiatarko odśnieżarki. kosiarki trawnikowej z własnym napędem oraz myjki spalinowej 2016-08-26 11:37
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy art. hydraulicznych 2016-08-23 13:50
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy środków czystości 2016-09-01 11:51
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic 2016-08-09 13:09
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. Zamiatrako odśnieżarek spalinowych, kosiarki trawnikowej z własnym napędem oraz myjki spalinowej 2016-08-22 08:57
Zapytanie ofertowe na usługi dźwigowe i podnośnikiem koszowym 2016-07-27 10:25
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach - KATALOG -
Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki bijakowej i traktorka ogrodowego 2016-07-07 11:53
Zapytanie ofertowe na dostawy art. BHP 2016-07-20 14:23
Unieważnienie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawy armatury hydraulicznej 2016-06-24 07:29
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na serwis i naprawy dekantera ALDc G2-60 2016-06-29 14:18
Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne 2016-06-23 12:13
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów wodno prawnych dla oczyszczalni ścieków gm. Gryfice 2016-06-22 11:18
Zapytanie ofertowe na zakup usług wynajmu dźwigów i podnośników koszowych 2016-06-01 08:09
Remont, serwis pogwarancyjny i okresowa konserwacja 2 szt. zegarów wolno stojących 2016-12-15 10:29
Sukcesywne dostawy i zakupy tarcz do cięcia i tarcz szlifierskich 2016-06-02 12:41
Sukcesywne zakupy farb i art. pomocniczych 2016-05-19 08:07
Sukcesywne dostawy smarów, oleii i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i kosiarek 2016-05-10 13:11
Sukcesywne dostawy znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic 2016-05-16 13:32
Zapytanie ofertowe na opracowanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na drogach gminy Gryfice 2016-04-26 13:35
Zapytanie ofertowe na dostawy odzieży ochronnej -= BHP do ZUK Gryfice 2016-04-29 13:20
Dostawy znaków drogowych i tablic z nazwami ulic. 2016-04-28 08:21
Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej C65B3 (K1-65) 2016-04-01 12:37
Zamówienie na "Aparat do nawiercania pod ciśnieniem" 2016-04-22 12:10
Obsługa geodezyjna robót drogowych realizowanych przez ZUK Gryfice 2016-03-25 10:31
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie odpadów z oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej w Gryficach - KATALOG -
Sukcesywne dostawy wody min. dla potzreb ZUK Gryfice - KATALOG -
Dostawa szczotek walcowych i talerzowych do zamiatarki samochodowej ZM-260(WUKO Łódź) 2016-03-21 10:59
Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej przyłączenia do mioejskiej sieci kanalizacyjnejw Gryficach kompleksu administracyjno - mieszkaniowego Nadleśnictwa Gryfice na osiedlu Osada Zdrój w ramach zadania inwestycyjnego gm. Gryfice pn. "Dokumentacja na modernizcję oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gryficach - KATALOG -
Sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. DT/PU/2/02/2016) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. DT/PU/1/02/2016) - KATALOG -
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach, w roku 2016 (ozn. postęp. DT/PU/6/12/2015) - KATALOG -
Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w latach 2016 - 2017 (ozn. postęp. DT/PU/5/11/2015) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników (ozn. postęp. DT/PU/4/11/2015) - KATALOG -
Wykonanie modernizacji przepustu rurowego betonowego fi 600 mm posadowionego pod drogą gminną dz. nr 370 obręb Gryfice - 4 (ul. Pomorska), z materiałów powierzonych przez inwestora - KATALOG -
Dostawa odwodnienia liniowego typu ciężkiego w ilości 58 mb - KATALOG -
Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama 4, 5 i 6 w Gryficach (przetarg nr 2) - KATALOG -
Zakupy i dostawy betonowej kostki brukowej typu domino-eko do wykonania tzw. ekologicznej nawierzchni drogowej (ozn. postęp. DT/PU/3/07/2015) - KATALOG -
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej w m, Górzyca wzdłuż drogi Górzyca - Borzęcin (dz. nr 116 obręb Górzyca) - KATALOG -
Opracowanie projektu technicznego na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kołomąć z uwzględnieniem miejsca do kąpieli - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego na demontaż zbiorników wyrównawczych stalowych V=50m3 - 2 szt. oraz montaż nowego zbiornika 1 szt. V=50m3 na SUW Grębocin gm. Gryfice - KATALOG -
Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. DT/PU/1/06/2015) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy wybranych artykułów bhp transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/9/06/2015) - KATALOG -
Dostawa materiałów na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Piastów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Gryficach - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama 4, 5 i 6 w Gryficach - KATALOG -
Zakupy i dostawy betonowej kostki brukowej typu domino-eko do wykonania tzw. ekologicznej nawierzchni drogowej (ozn. postęp. TT/PU/6/04/2015) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji (ozn. postęp. TT/PU/5/04/2015) - KATALOG -
Dostawa materiałów na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Piastów z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn. -Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach- - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie - przetarg III - KATALOG -
Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/2/02/2015) - KATALOG -
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji, do przeprowadzenia w roku 2015 (ozn. postęp. TT/PU/19/12/2014) - KATALOG -
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji, do przeprowadzenia w roku 2015 (ozn. postęp. TT/PU/17/11/2014) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników (ozn. postęp. TT/PU/16/11/2014) - KATALOG -
Prace zabezpieczające pokrycie dachu z blachy trapezowej przed wnikaniem wody z roztopów w okresie zimowym do pomieszczeń w budynku magazynowo-biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji przy ul. Zielonej 5 w Gryficach (ozn. postęp. TT/PU/15/10/2014) - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie - przetarg II - KATALOG -
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/14/09/2014) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/13/09/2014) - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego za budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Akacjowej (dz. 238) w Gryficach - KATALOG -
Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/11/08/2014) - KATALOG -
Zakup i dostawa materiałów na potrzeby inwestycji drogowej realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji (ozn. postęp. TT/PU/10/07/2014) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/9/06/2014) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/7/06/2014) - KATALOG -
Zakup usług wynajmu dźwigów i podnośników koszowych z obsługą operatorską, wraz z dojazdem i zjazdem do i z miejsca wykonywania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/6/05/2014) - KATALOG -
Zakup i dostawa materiałów do robót drogowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji (ozn. postęp. TT/PU/5/05/2014) - KATALOG -
Ochrona osób i mienia Zamawiającego realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach (ozn. postęp. TT/PU/2/04/2014) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/1/02/2014) - KATALOG -
Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2014 (ozn. postęp. TT/PU/13/11/2013) - KATALOG -
Zakup z dostawą i rozładunkiem w magazynie Zamawiającego odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Zamawiającego (ozn. postęp. TT/PU/12/10/2013) - KATALOG -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie oczyszczalni ścieków z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacji oraz oświetlenia zewnętrznego, z drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi, rurociągiem odprowadzającym ścieki oczyszczone do rowu z wylotem, technologią oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką części obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Barkowo gm. Gryfice, na działkach o numerach geodezyjnych 10, 11/10 i 11/11 w obrębie Barkowo - KATALOG -
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników - przetarg nr 2 - KATALOG -
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników - KATALOG -
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wałowej w Gryficach (postępowanie nr 2) - KATALOG -
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wałowej w Gryficach - KATALOG -
Poeksploatacyjne badania monitoringowe składowiska odpadów w m. Smolęcin gm. Gryfice w roku 2013 - KATALOG -
Zakup usług wynajmu dźwigów i podnośników koszowych z obsługą operatorską, wraz z dojazdem i zjazdem do i z miejsca wykonywania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - KATALOG -
Sukcesywne dostawy wody mineralnej i źródlanej dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy - KATALOG -
Sukcesywne dostawy wybranych artykułów bhp transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy - KATALOG -
Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy (ozn. postęp. IO.PU.311.1.2013.JA) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (K1-65) transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/2/02/2013) - KATALOG -
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji (ozn. postęp. TT/PU/1/01/2013) - KATALOG -
Zakup i dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach zestawu urządzeń hydraulicznych wraz z oprzyrządowaniem w postaci: młota udarowego, agregatu oraz piły (ozn. postęp. TT/PU/3/12/2012) - KATALOG -
Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy (ozn. postęp. IO/PU/3/12/2012) - KATALOG -
Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną budynku gospodarczego nr 2 na oczyszczalni ścieków w Gryficach oraz budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Trzygłowie (ozn. postęp. IO.311.1.2012.JN) - KATALOG -
Dostawa sukcesywna luzem specjalistycznym transportem dostawcy, zmielonego wapna palonego wysokoreaktywnego, o minimalnej zawartości Ca 90% (zgodnie z PN-EN 459-1) do Oczyszczalni Ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w 2013 roku (ozn. postęp. OOUK/PU/1/12/2012) - KATALOG -
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych oraz osadów ściekowych, w obiektach pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2013 (ozn. postęp. TT/PU/2/12/2012) - KATALOG -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem asfaltowych nawierzchni jezdni ulic: Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Średniej w Gryficach oraz udział w okresie gwarancyjnym w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek - KATALOG -
Dozorowanie mienia składowiska odpadów komunalnych innych niż obojętne i niebezpieczne,położonego k/Smolęcina w gminie Gryfice, w okresie od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. - KATALOG -
Badania monitoringowe składowiska odpadów w m. Smolęcin w roku 2012 - KATALOG -
Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2012 - KATALOG -
Zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej, zakończonego szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki o pojemności 5 m3, na działce o numerze geodezyjnym 25/16 w m. Stawno gm. Gryfice - KATALOG -
Likwidacje dwóch zespołów obiektów infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gryfic - KATALOG -
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach - KATALOG -