herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

www.bip.zuk.gryfice.eu

Postępowanie na udziele zamówienia publicznego na pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz zopracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakjładu Usług Komunalnych w Gryficach w 2017 r.