herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

www.bip.zuk.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki postępowania Marta Górska 2018-08-01 13:07:25
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych dróg gminnych gminy Gryfice.dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2018-07-27 08:03:29
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie odwodnienia parkingu i drogi dojazdowej do bramy główniej cmentarza komunalnego w Gryficach przy ul Broniszewskiej Marek Lachowicz 2018-07-27 07:56:26
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowych pomiarów rezystancji oraz skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2018-07-27 07:48:43
Oświadczenie o byciu podatnikiem podatku VAT Marta Górska 2018-07-26 14:07:03
Oświadczenie Marta Górska 2018-07-26 14:06:28
Formularz cenowo-ofertowy Marta Górska 2018-07-26 14:06:01
Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne Marta Górska 2018-07-26 14:04:49
Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Zamawiającego w okresie 24 pełnych cykli rozliczeniowych licząc od dnia zawarcia umowy. Marta Górska 2018-07-26 13:47:23
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy cementu dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2018-07-23 10:21:31
Wyniki przeprowadzonego postępowania Celina Kempska 2018-07-20 14:16:42
Wzory dokumentów Celina Kempska 2018-07-18 14:19:14
Wzór umowy Celina Kempska 2018-07-16 14:37:29
Oświadczenie Celina Kempska 2018-07-16 14:37:05
Formularz cenowo-ofertowy Celina Kempska 2018-07-16 14:36:41
Formularz cenowy Celina Kempska 2018-07-16 14:36:17
Zapytanie ofertowe Celina Kempska 2018-07-16 14:35:56
Zapytanie ofertowe na sukcesyną dostawę druków w okresie od 1.08.2018r. do 31.12.2018r. Marta Górska 2018-07-16 13:59:40
- dokument usunięty Marta Górska 2018-07-16 13:58:32
- dokument usunięty Marta Górska 2018-07-16 13:58:30
Zapytanie ofertowe na sukcesyną dostawę druków w okresie od 1.08.2018r. do 31.12.2018r. Marta Górska 2018-07-16 13:58:24
- dokument usunięty Marta Górska 2018-07-16 13:58:11
- dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-07-16 13:08:43
Poprawiony formularz ofertowo - cenowy - dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-07-16 13:08:09
Poprawiony formularz ofertowo - cenowy - dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-07-16 13:08:02
Poprawiony formularz ofertowo - cenowy - dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-07-09 12:56:17
Poprawiony formularz ofertowo - cenowy - dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-07-09 12:55:26
Poprawiony formularz ofertowo - cenowy - dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-07-09 12:54:39
- dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-07-06 10:11:15
Przerwa w dostawie wody w dniu 04.07.2018 r. - Borzyszewo, Zaleszczyce, Popiel Daniel Igielski 2018-07-02 20:28:12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 2 szt. agregatów pompowych do studni głębinowych dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2018-06-28 11:13:05
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy/zakupy farb oraz art. pomocniczych dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2018-06-27 09:29:36
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 2 szt. agregatów pompowych do studni głębinowych dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2018-06-26 08:43:25
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji tehnicznej oczyszczalni ścieków w m. Gryfice przy ul. Piastów Marek Lachowicz 2018-06-14 09:30:30
Rok 2018 Żaneta Nadolska 2018-06-12 09:43:44
Rok 2018 Żaneta Nadolska 2018-06-12 09:42:53
Rok 2018 Żaneta Nadolska 2018-06-12 09:42:03
Rok 2018 Żaneta Nadolska 2018-06-12 09:41:04
Rok 2018 Żaneta Nadolska 2018-06-12 09:39:31
Rok 2018 Żaneta Nadolska 2018-06-12 09:38:16