herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

www.bip.zuk.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 05/04/2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach z dnia 07.04.2017r. w sprawie cen umownych na usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach Katarzyna Sohn 2017-04-26 12:47:08
Zarządzenia 2017 Katarzyna Sohn 2017-04-26 12:44:50
Zarządzenie Nr 05/04/2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach z dnia 07.04.2017r. w sprawie cen umownych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach Katarzyna Sohn 2017-04-26 12:42:34
Zarządzenie Nr 05/04/2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach z dnia 07.04.2017r. w sprawie cen umownych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach Katarzyna Sohn 2017-04-26 12:40:52
Zarządzenie Nr 05/04/2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach z dnia 07.04.2017r. w sprawie cen umownych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach Katarzyna Sohn 2017-04-26 12:38:54
Zarządzenie Nr 05/04/2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach z dnia 07.04.2017r. w sprawie cen umownych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach Katarzyna Sohn 2017-04-26 12:38:30
postępowanie w trybie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wody minieralnej Marek Lachowicz 2017-04-24 07:58:31
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-04-21 09:58:08
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-04-21 09:54:44
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-04-21 09:54:04
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-04-21 09:53:22
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-04-21 09:52:06
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-04-21 09:51:03
Odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie odpadów: skratek (kod 19 08 01), zawartości piaskowników (kod 19 08 02), tłuszczów i mieszanin olejów z separacji olej/woda zawierających wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze (kod 19 08 09), innych nie wymienionych odpadów (kod 19 08 99) z oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach. Żaneta Nadolska 2017-04-21 08:45:21
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 dla ZUK Grufice Marek Lachowicz 2017-04-12 07:21:02
Druhie Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wyrobów stalowych Marek Lachowicz 2017-04-06 14:47:56
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów stalowych do ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2017-04-05 10:19:12
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 100 szt. modułów do odczytu radiowego wodomierzy Marek Lachowicz 2017-04-05 08:25:27
Postępowanie w tybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2017-03-30 11:59:01
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowa, Górska i Nadrzeczna w m. Gryfice w zw. z przebudową drogi woj. Nr 105 Marek Lachowicz 2017-03-29 14:08:41
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w ciągu ulic Orzeszkowa, Górska, Nadrzeczna w m. Gryfice w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 105 Marek Lachowicz 2017-03-28 11:43:43
Postępowanie w tybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dźwigowych i podnośnikami koszowymi Marek Lachowicz 2017-03-24 13:53:39
ROK 2017 Żaneta Nadolska 2017-03-22 10:25:29
ROK 2017 Żaneta Nadolska 2017-03-22 10:24:24
ROK 2017 Żaneta Nadolska 2017-03-22 10:23:38
ROK 2017 Żaneta Nadolska 2017-03-22 10:22:22
ROK 2017 Żaneta Nadolska 2017-03-22 10:20:57
ROK 2017 Żaneta Nadolska 2017-03-22 10:18:42
ROK 2017 Żaneta Nadolska 2017-03-22 10:17:58
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów stalowych do ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2017-03-22 10:01:29
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej Marek Lachowicz 2017-03-22 09:52:37
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 01.05.2017 do 30.04.2018 r. Jolanta Piotrowska 2017-03-22 08:12:39
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 01.05.2017 do 30.04.2018 r. Jolanta Piotrowska 2017-03-22 07:35:48
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego no udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczotek do zamiatrki samochodowej Marek Lachowicz 2017-03-20 14:20:42
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy kwiatów do ZUK Gryfice dostawy kwi Marek Lachowicz 2017-03-20 09:57:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowej w ul. Kamieńkiej w m. Gryfice, w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 105. Marek Lachowicz 2017-03-20 07:07:04
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu dostawego dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2017-03-20 07:02:05
Postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZU Gryfice Marek Lachowicz 2017-03-17 13:10:13
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo piaskowych dla potzreb ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2017-03-15 12:50:37
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kruszyw dla potrzeb ZUK Marek Lachowicz 2017-03-09 11:16:14