herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

www.bip.zuk.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy cementu portlandzkiego klasy 42,5 dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-02-15 12:25:36
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy rękawic roboczych i ochronnych, kamizelek odblaskowych i taśmy ostrzegawczej dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-02-15 09:58:09
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy rękawic roboczych i ochronnych, kamizelek odblaskowych i taśmy ostrzegawczej dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-02-15 09:57:53
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi : "Wymiana wodomierzy standardowych na wodomierze z nakładką do odczytu radiowego u odbiorców wody indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i instytucji dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-02-08 13:16:49
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług wulkanizacyjnych dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-02-08 11:29:41
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy opon do pojazdów mechanicznych dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-02-05 14:08:20
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy/zakupy farb i art. pomocniczych dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-02-04 12:35:32
Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Gryfice-Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Celina Kempska 2019-02-01 12:51:58
Zakończenie umowy na dostawę wody ul. Koszarowa Celina Kempska 2019-02-01 12:49:45
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na usługi dźwigowe i podnośnikiem koszowym dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2019-01-28 12:46:20
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy kruszyw dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-01-25 11:19:00
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na swiadczenie usług wulkanizacyjnych dla ZUK Gryfice w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-01-24 12:43:47
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy armatury hydraulicznej Zadanie 1 - rury i zadanie 6 - kształtki żeliwne dla potzreb ZUK Gryfice w 20919 r. Marek Lachowicz 2019-01-21 14:18:29
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO - 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1-2012) na oczyszczalni ścieków w Gryficah przy ul. Piastów w 2019 9 r. Marek Lachowicz 2019-01-17 11:07:22
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy podchlorynu sodu na oczyszczalni ścieków w Gryficah przy ul. Piastów w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-01-17 10:39:28
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy glinianu sodu SAX 18 % na oczyszczalniścieków w Gryficah przy ul. Piastów w 2019 r. Marek Lachowicz 2019-01-17 10:32:02
Wyniki postępowania Celina Kempska 2019-01-16 10:32:13
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługi dźwigowe i podnośnikiem koszowym w 2019 r. dla potrzeb ZUK w Gryficach Marek Lachowicz 2019-01-15 07:51:15
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy/zakupy wyrobów stalowych w 2019 r. dla potrzeb ZUK w Gryficach Marek Lachowicz 2019-01-14 12:07:58
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy/ dostawy farb i art. pomocniczych dla potrzeb ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2019-01-11 14:02:55
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy/ dostawy wyrobów stalowych dla potrzeb ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2019-01-11 13:52:17
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy/ dostawy wyrobów stalowych dla potrzeb ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2019-01-11 13:51:07
Wzory druków Celina Kempska 2019-01-08 12:58:51
Wzory druków - dokument usunięty Celina Kempska 2019-01-08 11:52:08
Wzory druków - dokument usunięty Celina Kempska 2019-01-08 11:50:57
Formularz asortymentowo - cenowy papier do kserokopiarki Celina Kempska 2019-01-08 11:46:34
Formularz cenowy druki Celina Kempska 2019-01-08 11:45:43
Formularz cenowy artykuły piśmienne i inne Celina Kempska 2019-01-08 11:45:11
Umowa wzór Celina Kempska 2019-01-08 11:44:26
Oświadczenie Celina Kempska 2019-01-08 11:44:01
Formularz cenowo-ofertowy Celina Kempska 2019-01-08 11:43:37
Zapytanie ofertowe Celina Kempska 2019-01-08 11:42:29
Zapytanie ofertowe " Na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. Celina Kempska 2019-01-08 11:39:44
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy smarów, olei i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i immego sprzętu w 2019 r. dla potrzeb ZUK w Gryficach Marek Lachowicz 2019-01-08 07:51:11
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy srodków czystości w 2019 r. dla potrzeb ZUK w Gryficach Marek Lachowicz 2019-01-03 13:20:41
Wyniki postępowania Marta Górska 2019-01-02 15:13:37
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy armatury hydraulicznej dla potzreb ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2018-12-24 07:41:34
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy armatury hydraulicznej dla potzreb ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2018-12-24 07:40:36
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy armatury hydraulicznej dla potzreb ZUK Gryfice - dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-12-24 07:38:08
drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy armatury hydraulicznej dla potzreb ZUK Gryfice - dokument usunięty Marek Lachowicz 2018-12-24 07:37:47