herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

www.bip.zuk.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (posiłki regeneracyjne) w 2018 roku dla potzreb ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2017-12-07 08:20:23
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-12-04 13:14:08
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-12-04 13:12:47
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-12-04 13:03:10
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-12-04 13:02:30
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-12-04 13:01:20
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-12-04 12:59:45
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-12-04 12:58:41
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-12-04 12:57:30
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego luzem o zawartości CaO 90% (zgodnie z PN-EN 459-1:2012) do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy Marek Lachowicz 2017-12-01 11:04:55
Postepowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz zopracowaniem wyników , wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych ściekowych na potrzeby ZUK Gryfice w roku 2018 Marek Lachowicz 2017-12-01 10:58:14
postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę donic betonowych Marek Lachowicz 2017-11-23 07:40:10
Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 65 szt. stalowych przęseł ogrodowych Marek Lachowicz 2017-11-17 08:35:46
Drugie postepowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę 65 szt. stalowych przęseł ogrodzeniowych Marek Lachowicz 2017-10-31 11:14:35
Ogłoszenie w sprawie opłat za przedłużanie użytkowania miejsc na cmentarzach komunlanych w Gryficach Katarzyna Sohn 2017-10-26 08:31:52
Ogłoszenie w sprawie opłat za przedłużanie użytkowania miejsc na cmentarzach komunlanych w Gryficach Katarzyna Sohn 2017-10-26 08:31:40
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawe 65 szt. stalowych przęseł ogrodzeniowych Marek Lachowicz 2017-10-17 10:52:50
Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym (licytacji) miejsc do handlu przy cmentarzach komunalnych w Gryficach Katarzyna Sohn 2017-10-05 12:36:01
Prace naprawcze sieci wodociągowej w m. Gryfice w dniu 03.10.2017 r Jolanta Piotrowska 2017-10-03 14:33:37
Spadek ciśnienia wody w prawobrzeżnej części Gryfice w nocy z dnia 28/29 września 2017 r. Jolanta Piotrowska 2017-09-28 11:41:29
Awaria wodociągu w ul.Zdrojowej w Gryficach w dniu 26.09.2017r Jolanta Piotrowska 2017-09-26 11:04:54
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-09-25 11:40:17
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-09-25 11:40:12
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-09-25 11:34:14
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-09-25 11:33:29
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-09-25 11:30:05
Rok 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-09-25 11:27:48
Rok 2017 Żaneta Nadolska 2017-09-25 11:25:57
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych w budynkach i pomieszczeniach ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2017-09-22 08:55:01
Awaria wodociągu ul. Śniadeckich, Warszawska, Słowiańska w Gryficach Daniel Igielski 2017-09-14 11:44:28
Postępowanie prowadzone w trybie zapytanie ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywne dostawy glinianu sodu - SAX 18% na oczyszczalnię ścieków w Gryficach ul. Piastów" Marek Lachowicz 2017-09-14 11:43:01
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego an : Transport ustabilizowanego, komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05) poczodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficach przy ul. Piastów, na grunty orne z przeznaczeniem ich do wbudowania w glebę. Marek Lachowicz 2017-08-30 14:26:23
Zapytanie cenowe na wykonanie wymiany części sieci kanalizacyjnej w m. Prusinowo gm. Gryfice przy budynku nr 4 Marek Lachowicz 2017-08-28 07:35:24
Awaria wodociągu w ul.Trzygłowskiej w Gryficach Jolanta Piotrowska 2017-08-11 14:47:15
Awaria wodociągu w ul.Trzygłowskiej w Gryficach Jolanta Piotrowska 2017-08-11 12:26:54
- dokument usunięty Jolanta Piotrowska 2017-08-11 12:21:05
Awaria wodociągu w ul.Trzygłowskiej w Gryficach Jolanta Piotrowska 2017-08-11 12:20:58
- dokument usunięty Jolanta Piotrowska 2017-08-11 12:20:02
ROK 2017 Żaneta Nadolska 2017-08-09 13:15:18
ROK 2017 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2017-08-09 13:14:38