Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przerwa w dostawie wody Barkowo 08-05-2024 r. Aneta Kłys 2024-04-29 12:25:52
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków(separator) na oczyszczalni ścieków w Gryficach. Marek Lachowicz 2024-04-25 13:01:12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej w Gryficach w okresie od daty zawarcia umowy do 30.09.2024 r. w ilości 6 Mg. Marek Lachowicz 2024-04-24 11:13:43
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 424/257, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-18 08:59:10
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 424/257, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-18 08:58:14
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 424/257, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-18 08:57:41
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków(separator) na oczyszczalni ścieków w Gryficach. Marek Lachowicz 2024-04-17 14:38:36
Czwarte postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie pomiarów stwierdzających bądź wykluczających możliwość wystąpienia zagrożeń pod kątem bezpieczeństwa pracy w pomieszczeniu krat w oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów 18, 72-300 Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-17 10:58:08
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego Kioti 551 C 2011r w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2024-04-16 09:58:32
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego Kioti 551 C 2011r w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2024-04-16 09:20:41
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego Kioti 551 C 2011r w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2024-04-16 09:20:26
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej ? projekt wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewie. Marek Lachowicz 2024-04-15 10:35:23
Rok 2024 Żaneta Nadolska 2024-04-15 10:30:25
Rok 2024 Żaneta Nadolska 2024-04-15 10:29:47
Rok 2024 Żaneta Nadolska 2024-04-15 10:29:05
Rok 2024 Żaneta Nadolska 2024-04-15 10:27:47
Harmonogram koszenia trawy na 2024 Magdalena Przybylak 2024-04-12 14:52:59
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego Kioti 551 C 2011r w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2024-04-11 12:11:47
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego Kioti 551 C 2011r w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2024-04-10 16:01:05
Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego Kioti 551 C 2011r w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2024-04-10 16:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży rur stalowych Magdalena Przybylak 2024-04-10 08:47:18
Ogłoszenie o sprzedaży rur stalowych Magdalena Przybylak 2024-04-10 08:44:30
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej projekt wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewie. Marek Lachowicz 2024-04-08 11:42:25
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej ? projekt wykonawczy - na wykonanie przełożenia sieci wodociągowej w związku z remontem przepustu w drodze ul. Rapackiego w Gryficach. Marek Lachowicz 2024-04-05 14:10:39
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej ? projekt wykonawczy - na wykonanie przełożenia sieci wodociągowej w związku z remontem przepustu w drodze ul. Rapackiego w Gryficach. Marek Lachowicz 2024-04-05 09:36:34
Trzecie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie pomiarów stwierdzających bądź wykluczających możliwość wystąpienia zagrożeń pod kątem bezpieczeństwa pracy w pomieszczeniu krat w oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów 18, 72-300 Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-05 09:05:53
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 2a w miejscowości Raduń, gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-04 08:51:32
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 2a w miejscowości Raduń, gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-04 08:51:16
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 111 i 442/2, obręb Brodniki, Gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-03 13:03:46
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 111 i 442/2, obręb Brodniki, Gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-04-03 13:03:18
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli elektrycznych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej próby działania urządzeń różnicowoprądowych , badanie rezystancji izolacji silników zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Marek Lachowicz 2024-04-02 14:32:19
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej projekt wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewie. Marek Lachowicz 2024-04-02 09:58:14
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej projekt wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewie. Marek Lachowicz 2024-04-02 09:57:07
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na Przeprowadzenie pomiarów stwierdzających bądź wykluczających możliwość wystąpienia zagrożeń pod kątem bezpieczeństwa pracy w pomieszczeniu krat w oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów 18, 72-300 Gryfice. Marek Lachowicz 2024-03-26 12:36:06
Przerwa w dostawie wody - Smolęcin, Łopianów 03.04.2024 r. Aneta Kłys 2024-03-26 08:23:08
Przerwa w dostawie wody - Smolęcin, Łopianów 03.04.2024 r. Aneta Kłys 2024-03-26 08:22:39
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego opracowanie dokumentacji technicznej projekt wykonawczy - na wykonanie przełożenia sieci wodociągowej w związku z remontem przepustu w drodze ul. Rapackiego w Gryficach. Marek Lachowicz 2024-03-25 10:15:40
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego opracowanie dokumentacji technicznej projekt wykonawczy - na wykonanie przełożenia sieci wodociągowej w związku z remontem przepustu w drodze ul. Rapackiego w Gryficach. Marek Lachowicz 2024-03-25 10:13:45
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 2a w miejscowości Raduń, gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-03-15 12:13:22
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr 2a w miejscowości Raduń, gmina Gryfice. Marek Lachowicz 2024-03-15 12:12:51