Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prztarg nieograniczony na dostawę urządzeń i montaż oprogramowania do sterowania i monitoringu pracy oczyszczalni ścieków w Gryficach Marek Lachowicz 2021-08-13 11:45:58
Prztarg nieograniczony na dostawę urządzeń i montaż oprogramowania do sterowania i monitoringu pracy oczyszczalni ścieków w Gryficach Marek Lachowicz 2021-08-13 11:45:41
Drugie postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i przyłączach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, na terenie Gminy Gryficee Marek Lachowicz 2021-08-12 11:31:48
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu cięzarowego FSC-LUBLIN ŻUK A-0701 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2021-08-12 11:23:25
Przerwa w dostawie wody - Rotnowo Aneta Kłys 2021-08-10 12:42:44
Wykonanie systemu alarmowego z powiadamianiem na terenie oczyszczalni ścieków w Brodnikach, gm. Gryfice Marek Lachowicz 2021-08-09 11:00:55
Drugi przetarg nieograniczony na modernizację stacji uzdatniania wody w Osadzie Zdrój, Gmina Gryfice Marek Lachowicz 2021-08-03 08:30:20
Drugi przetarg nieograniczony na modernizację stacji uzdatniania wody w Osadzie Zdrój, Gmina Gryfice Marek Lachowicz 2021-08-02 14:49:48
Drugi przetarg nieograniczony na modernizację stacji uzdatniania wody w Osadzie Zdrój, Gmina Gryfice Marek Lachowicz 2021-08-02 14:35:25
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzygłów, gm. Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-28 11:06:28
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzygłów, gm. Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-28 11:06:16
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę soli drogowej w ilości 20 Mg i chlorku wapnia w ilości 5 Mg w opakowaniach handlowych 25 kg loco magazyn ZUK Gryfice ul. Zielona 5 Marek Lachowicz 2021-07-27 11:06:01
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń transportu bliskiego podległych dozorowi UDT w ZUK Gryficr Marek Lachowicz 2021-07-26 07:56:37
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie mapy (wtórnika) dla celów projektowych, na wykonanie dokumentacji technicznej - modernizacja sieci wodociągowej w m. Trzygłów , gm. Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-23 10:40:06
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie mapy (wtórnika) dla celów projektowych, na wykonanie dokumentacji technicznej - modernizacja sieci wodociągowej w m. Trzygłów , gm. Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-23 10:38:55
Przetarg nieograniczony na :Modernizację stacji uzdatniania wody w Osadzie Zdrój , Gmina Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-22 12:21:51
Przetarg nieograniczony na :Modernizację stacji uzdatniania wody w Osadzie Zdrój , Gmina Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-22 11:35:29
Rok 2021 Żaneta Nadolska 2021-07-22 09:10:04
Przetarg nieograniczony na :Modernizację stacji uzdatniania wody w Osadzie Zdrój , Gmina Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-19 13:32:28
Przetarg nieograniczony na :Modernizację stacji uzdatniania wody w Osadzie Zdrój , Gmina Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-19 13:29:24
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i przyłączach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, teren gminy Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-19 08:01:48
Przerwa w dostawie wody ul. Niechorska Aneta Kłys 2021-07-16 15:05:24
Przerwa w dostawie wody w Trzygłowie Aneta Kłys 2021-07-15 08:41:45
Przerwa w dostawie wody ul. Pomorska Aneta Kłys 2021-07-14 14:51:04
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie mapy (wtórnika) dla celów projektowych dla wykonania dokumentacji technicznej - modernizacja sieci wodociągowej w m. Trzygłów, Gmina Gryfive Marek Lachowicz 2021-07-13 08:02:11
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na rozbudowę monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków w Gryficach Marek Lachowicz 2021-07-09 10:25:42
Informacja z otwarcia ofer na modernizację dróg i chodników w Gm. Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-08 07:42:02
Przerwa w dostawie wody ul. Niekładź, Rzęskowo, Borzyszewo Aneta Kłys 2021-07-07 12:02:23
Przerwa w dostawie wody ul. Ks. St. Ruta Aneta Kłys 2021-07-07 11:58:33
Przerwa w dostawie wody ul. 6 Marca, Rapackiego Aneta Kłys 2021-07-07 11:51:58
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na naprawy czastkowe dróg mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco we wskazanych lokalizacjach ,w gminie Gryfice Marek Lachowicz 2021-07-02 08:34:57
Rok 2021 Żaneta Nadolska 2021-06-30 07:48:42
Rok 2021 Żaneta Nadolska 2021-06-30 07:47:52
Rok 2021 Żaneta Nadolska 2021-06-30 07:46:57
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie robót przy odwodnieniu budynków na cmentarzu przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach Marek Lachowicz 2021-06-28 15:57:05
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie robót przy odwodnieniu budynków na cmentarzu przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach Marek Lachowicz 2021-06-28 15:55:40
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie robót modernizacji dróg i chodników w Gminie Gryfice Marek Lachowicz 2021-06-28 13:14:08
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie robót modernizacji dróg i chodników w Gminie Gryfice Marek Lachowicz 2021-06-28 13:13:42
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu cięzarowego FSC-LUBLIN ŻUK A-0701 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2021-06-24 13:27:06
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w sprawie wzorów podpisów osób biorących udział w kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych Marta Górska 2021-06-21 10:54:38