Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony na "Zakup paliw do pojazdów i sprzętu Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach" Marek Lachowicz 2023-12-27 13:53:26
Przetarg nieograniczony na "Zakup paliw do pojazdów i sprzętu Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach" Marek Lachowicz 2023-12-27 10:55:03
Przetarg nieograniczony na "Zakup paliw do pojazdów i sprzętu Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach" Marek Lachowicz 2023-12-27 10:53:22
Ogłoszenie o sprzedaży rur stalowych Magdalena Przybylak 2023-12-21 13:18:42
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę smarów, olei i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, kosiarek, zagęszczarek zgodnych z PN-EN 12634-2002/Ap1 z marca 2016 r. w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. Marek Lachowicz 2023-12-18 11:37:33
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę smarów, olei i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, kosiarek, zagęszczarek zgodnych z PN-EN 12634-2002/Ap1 z marca 2016 r. w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. Marek Lachowicz 2023-12-18 11:36:40
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-18 11:06:51
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-18 10:33:07
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy środków czystości w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-18 09:36:17
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy środków czystości w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-18 09:34:42
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy piasku i kruszyw w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-18 09:01:22
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy rękawic, kamizelek odblaskowych i taśmy ostrzegawczej w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-18 06:54:47
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na "Sukcesywne dostawy wodomierzy oraz nakładek do odczytu radiowego." Marek Lachowicz 2023-12-15 12:39:09
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na "Sukcesywne dostawy wodomierzy oraz nakładek do odczytu radiowego." Marek Lachowicz 2023-12-15 12:38:41
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach. Marek Lachowicz 2023-12-15 11:55:40
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach. Marek Lachowicz 2023-12-15 11:53:31
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach. Marek Lachowicz 2023-12-15 11:50:42
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na obsługę geodezyjną zadań realizowanych przez ZUK Gryfice w zakresie drogownictwa - budowa dróg i chodników w 2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-15 11:20:55
Informujemy, że PSZOK w dniu 23 i 30 grudnia 2023r. będzie nieczynny. Magdalena Przybylak 2023-12-13 13:45:43
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na Pobieranie próbek wody powierzchniowej w dwóch punktach, podziemnej z jedenastu stacji uzdatniania wody i uzdatnionej z osiemnastu punktów na sieci wodociągowej w mieście i gminie Gryfie, ich badanie laboratoryjne wraz z opracowaniem sprawozdań , pobieranie próbek średniodobowych ścieków oczyszczonych i surowych z miejskiej oczyszczalni w Gryficach i ośmiu wiejskich, ich analiza wraz z opracowaniem sprawozdań. Średniodobowy pobór wód technologicznych z jedenastu stacji uzdatniania wody ich analiza wraz z opracowaniem sprawozdań. Pobór próbek komunalnych osadów ściekowych oraz próbek gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych ich analiza wraz z opracowaniem sprawozdań, na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach, w okresie trwania umowy tj. Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Marek Lachowicz 2023-12-13 09:38:47
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo - piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez Zamawiającego, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, , produkowanych w odległości nie większej niż 20 km od Gryfic. Marek Lachowicz 2023-12-12 11:40:34
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo - piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez Zamawiającego, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, , produkowanych w odległości nie większej niż 20 km od Gryfic. Marek Lachowicz 2023-12-12 11:36:06
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy szczotek do zamiatarek w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-12 10:59:52
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-12 08:37:56
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-12 08:35:51
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-12 08:34:26
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-12 08:34:12
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-12-12 08:33:44
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na ?Sukcesywną dostawę na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Piastów, podchlorynu sodu w ilości 3 710,00 kg tj. 106 kanistrów po 35 kg każdy, przez okres trwania umowy tj. od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Marek Lachowicz 2023-11-29 13:25:53
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na ?Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 na oczyszczalnię ścieków w Gryficach, wraz z zapewnieniem nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji, przez okres trwania umowy tj. od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Marek Lachowicz 2023-11-29 10:33:33
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na ?Sukcesywną dostawę specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO - 90 % zgodnie z normą PN-EN 459-1 CL90-Q R5,P1 na oczyszczalnię ścieków w Gryficach, przy ul. Piastów w ilości 90 Mg w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Marek Lachowicz 2023-11-29 10:29:43
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy/zakupy farb i art. pomocniczych w okresieo od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-11-29 10:14:31
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy/zakupy farb i art. pomocniczych w okresieo od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-11-28 14:10:07
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy franco magazyn zamawiającego cementu portlandzkiego klasy 42,50 w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-11-27 12:32:53
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy franco magazyn zamawiającego cementu portlandzkiego klasy 42,50 w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-11-27 12:29:08
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy franco magazyn zamawiającego, odzieży roboczej i bhp w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-11-24 12:35:20
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy franco magazyn zamawiającego, odzieży roboczej i bhp w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-11-24 12:32:58
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy franco magazyn zamawiającego, odzieży roboczej i bhp w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r, Marek Lachowicz 2023-11-24 12:23:40
Informacja o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Gryfice na okres 3 lat Aneta Kłys 2023-11-23 14:39:59
Informacja o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Gryfice na okres 3 lat Aneta Kłys 2023-11-23 14:39:39