Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ochrona osób i mienia Zamawiającego realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach (ozn. postęp. TT/PU/2/04/2014) Włodzimierz Rączkowiak 2014-04-03 08:47:26
Wstrzymanie dopływu wody w dniu 25.03.2014 w m.Barkowo Jolanta Piotrowska 2014-03-21 14:07:54
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 lub produktu równoważnego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji Włodzimierz Rączkowiak 2014-03-14 09:41:08
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 lub produktu równoważnego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji Włodzimierz Rączkowiak 2014-03-10 12:08:00
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 lub produktu równoważnego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji Włodzimierz Rączkowiak 2014-03-10 12:07:40
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 lub produktu równoważnego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji Włodzimierz Rączkowiak 2014-03-10 12:07:14
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 lub produktu równoważnego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji Włodzimierz Rączkowiak 2014-03-10 12:06:56
Wstrzymanie dopływu wody na ul. 3 Maja w Gryficach w dniu 07.03.2014 r. Jolanta Piotrowska 2014-03-07 10:40:30
Wstrzymanie dopływu wody na ul. 3 Maja w Gryficach w dniu 07.03.2014 r. Jolanta Piotrowska 2014-03-07 10:39:42
Przerwy w dostawie wody w m.Raduń i Skaliń w dniu 26.02.2014 r. Jolanta Piotrowska 2014-02-26 09:04:22
Przerwy w dostawie wody w m.Raduń i Skaliń w dniu 26.02.2014 r. Jolanta Piotrowska 2014-02-26 09:03:40
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-20 12:54:52
Zarządzenie ws. aktualizacji kursu złotego w stosunku do euro stosowanego w regulaminie udzielania zamówień poniżej kwoty progowej określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-19 09:18:39
Zarządzenie ws. aktualizacji kursu złotego w stosunku do euro stosowanego w regulaminie udzielania zamówień poniżej kwoty progowej określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-19 09:14:27
Zarządzenie ws. aktualizacji kursu złotego w stosunku do euro stosowanego w regulaminie udzielania zamówień poniżej kwoty progowej określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-19 09:11:55
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-14 12:14:24
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-14 12:12:58
formularz cenowo-ofertowy z załącznikiem nr 1 Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-14 12:11:54
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-14 12:10:20
Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/1/02/2014) Włodzimierz Rączkowiak 2014-02-14 12:07:24
Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy Włodzimierz Rączkowiak 2014-01-30 09:09:20
Wstrzymanie dopływu wody w m.Barkowo w dniu 30.01.2014r Jolanta Piotrowska 2014-01-29 07:53:30
Wstrzymanie dopływu wody w m.Barkowo w dniu 30.01.2014r Jolanta Piotrowska 2014-01-29 07:52:32
Awaria wodociągu w dniu 28.01.2014 Gryfice, ul.Rapackiego, 6 Marca,Barakowa,Nowy Świat Jolanta Piotrowska 2014-01-28 07:23:39
Awaria wodociągu w dniu 28.01.2014 Gryfice, ul.Rapackiego, 6 Marca,Barakowa,Nowy Świat Jolanta Piotrowska 2014-01-28 07:22:21
Awaria wodociągu w dniu 28.01.2014 Gryfice, ul.Rapackiego, 6 Marca,Barakowa,Nowy Świat Jolanta Piotrowska 2014-01-28 07:21:38
Awaria wodociągu w dniu 28.01.2014 Gryfice, ul.Rapackiego, 6 Marca,Barakowa,Nowy Świat Jolanta Piotrowska 2014-01-28 07:20:29
Awaria wodociągu w dniu 28.01.2014 Gryfice, ul.Rapackiego, 6 Marca,Barakowa,Nowy Świat Jolanta Piotrowska 2014-01-28 07:19:49
Wstrzymanie dopływu wody w dniu 27.02.2014 r w Przybiernówku i Grądach Jolanta Piotrowska 2014-01-23 11:13:47
Wstrzymanie dopływu wody w dniu 27.02.2014 r w Przybiernówku i Grądach Jolanta Piotrowska 2014-01-23 11:13:17
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych w roku 2014, na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2014-01-13 15:01:15
Robota budowlana polegająca na przebudowie oczyszczalni ścieków z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacji oraz oświetlenia zewnętrznego, z drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi, rurociągiem odprowadzającym ścieki oczyszczone do rowu z wylotem, technologią oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką części obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Barkowo gm. Gryfice, na działkach o numerach geodezyjnych 10, 11/10 i 11/11 w obrębie Barkowo Włodzimierz Rączkowiak 2013-12-20 15:22:17
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych w roku 2014, na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2013-12-20 15:17:53
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody, odbiór ścieków Jolanta Piotrowska 2013-12-18 14:20:31
Awaria wodociągu w ul.Kamieńskiej w dniu 17.12.2013r Jolanta Piotrowska 2013-12-17 11:55:16
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2013-12-09 12:22:43
Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza częściowego, końcowego, wodociągowego, kanalizacyjnego, deszczowego - dokument usunięty Jolanta Piotrowska 2013-12-06 13:01:08
Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej - dokument usunięty Jolanta Piotrowska 2013-12-06 12:54:12
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych w roku 2014, na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2013-11-25 10:14:11
dokumentacja do przetargu Włodzimierz Rączkowiak 2013-11-22 11:40:27