Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na kruszenie gruzu u Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach Marek Lachowicz 2023-04-28 13:20:37
Zgłoszenie do odbioru_RODO - obowiązuje od 01.05.2023 r. - dokument usunięty Agata Pasek-Topola 2023-04-28 08:45:36
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci - przypadki inne niż budynki mieszkalne jednorodzinne i zabudowa zagrodowa_RODO - obowiązuje od 01.05.2023 r. Agata Pasek-Topola 2023-04-28 08:44:48
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci - budynki mieszkalne jednorodzinne i zabudowa zagrodowa_RODO - obowiązuje od 01.05.2023 r. Agata Pasek-Topola 2023-04-28 08:44:07
Druk - Uzgodnienie dokumentacji - ważny od dnia 01.05.2015 r. - dokument usunięty Agata Pasek-Topola 2023-04-28 08:41:24
Druk - Wniosek o wydanie warunków technicznych wod-kan - ważny od dnia 01.05.2015 r. - dokument usunięty Agata Pasek-Topola 2023-04-28 08:41:19
Druk - Zgłoszenie odbioru technicznego - ważny od dnia 01.05.2015 r. - dokument usunięty Agata Pasek-Topola 2023-04-28 08:40:58
Pogorszenie jakości wody lub jej brak -Gryfice ujęcie Śniadeckich - dokument usunięty Aneta Kłys 2023-04-24 07:10:46
Pogorszenie jakości wody lub jej brak -Gryfice ujęcie Śniadeckich - dokument usunięty Aneta Kłys 2023-04-24 07:10:38
Pogorszenie jakości wody lub jej brak -Gryfice ujęcie Śniadeckich - dokument usunięty Aneta Kłys 2023-04-21 14:55:59
Pogorszenie jakości wody lub jej brak -Gryfice ujęcie Śniadeckich - dokument usunięty Aneta Kłys 2023-04-21 14:55:06
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie usługi - kruszenie gruzu u Zleceniodawcy na placu przy ul. Piastów (oczyszczalnia ścieków) w terminie 30 dni od daty podpisania umowy Marek Lachowicz 2023-04-19 07:51:42
Ogłoszenie o sprzedaży rur stalowych Magdalena Przybylak 2023-04-17 08:32:41
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-04-13 07:43:18
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-04-13 07:42:18
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie usługi - kruszenie gruzu u Zleceniodawcy na placu przy ul. Piastów (oczyszczalnia ścieków) w terminie 30 dni od daty podpisania umowy Marek Lachowicz 2023-04-13 06:36:19
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na malowanie pasów na przejściach dla pieszych na drogach gminnych w Gryficach Marek Lachowicz 2023-04-13 06:30:37
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi - kruszenie gruzu u Zleceniodawcy na placu przy ul. Piastów (oczyszczalnia ścieków) w terminie 30 dni od daty podpisania umowy - dokument usunięty Marek Lachowicz 2023-04-13 06:29:27
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi - kruszenie gruzu u Zleceniodawcy na placu przy ul. Piastów (oczyszczalnia ścieków) w terminie 30 dni od daty podpisania umowy - dokument usunięty Marek Lachowicz 2023-04-12 13:54:46
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi - kruszenie gruzu u Zleceniodawcy na placu przy ul. Piastów (oczyszczalnia ścieków) w terminie 30 dni od daty podpisania umowy - dokument usunięty Marek Lachowicz 2023-04-12 13:48:57
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na malowanie pasów na przejściach dla pieszych na drogach gminnych w Gryficach Marek Lachowicz 2023-04-12 11:48:43
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie naprawy miejscowej elewacji i świetlików w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach Marek Lachowicz 2023-04-06 09:00:10
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-04-05 08:34:47
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-04-05 08:32:24
Rok 2023 Żaneta Nadolska 2023-04-05 08:31:20
J. Dąbskiego Żaneta Nadolska 2023-04-05 08:29:32
Rok 2023 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-04-05 08:29:05
Rok 2023 - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-04-05 08:28:50
Przerwa w dostawie wody- Przybiernówko, Grądy Aneta Kłys 2023-04-03 15:15:36
Przerwa w dostawie wody- Przybiernówko, Grądy Aneta Kłys 2023-04-03 15:13:01
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej dla ZUK Gryfice w okresie od 15.04.2023 r.do 30.09.2023 r. Marek Lachowicz 2023-03-31 13:16:18
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy wody mineralnej dla ZUK Gryfice w okresie od 15.04.2023 r.do 30.09.2023 r. Marek Lachowicz 2023-03-31 13:15:54
Ogłoszenie o sprzedaży koparko-ładowarki CASE 580-K w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2023-03-30 11:31:30
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. w ilości 6 Mg Marek Lachowicz 2023-03-22 09:20:27
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. w ilości 6 Mg Marek Lachowicz 2023-03-22 09:18:13
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (k1-65) transportem Wykonawcy do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. w ilości 6 Mg Marek Lachowicz 2023-03-22 09:12:02
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 1 szt. kompletnej obudowy naziemnej studni głębinwej typu "Lange" franco magazyn Zamawiającego i rozładunkiem na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów (Stawno 18). Marek Lachowicz 2023-03-21 10:38:16
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli elektrycznych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej próby działania urządzeń różnicowoprądowych, badanie rezystancji izolacji silników zgodnie z PE-IEC 60364-6-61 Marek Lachowicz 2023-03-10 11:31:17
Postpowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na transport ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05)pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficachna grunty orne z przeznaczeniem ich wbudowania w glebę na terenie gminy Gryfice Żaneta Nadolska 2023-03-08 14:23:23
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na transport ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod odpadu 19 08 05) pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Gryficach na grunty orne z przeznaczeniem ich wbudowania w glebę na terenie gminy Gryfice - dokument usunięty Żaneta Nadolska 2023-03-08 14:10:24