Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek do umowy 2020 r. - dokument usunięty Aneta Kłys 2020-01-17 09:05:22
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy tansportem Wykonawcy materiałów do robót drogowych dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-01-15 10:03:32
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na "Przygotowanie wniosku o dofinnasowanie i studium wykonanlności wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z regulaminem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10 . Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Nrumer konkursu RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19 dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-01-14 17:27:39
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy mieszanek betowoych i podsypek cementowo pisakowych z odbiorem własnym zamawiającego dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-01-13 11:45:56
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy mieszanek betowoych i podsypek cementowo pisakowych z odbiorem własnym zamawiającego dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-01-13 11:44:38
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne zakupy mieszanek betowoych i podsypek cementowo pisakowych z odbiorem własnym zamawiającego dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-01-13 11:44:20
Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie cen umownych na usługi świadczone samochodem do czyszczenia kanalizacji Marta Górska 2020-01-09 14:10:49
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na budowę sieci kanalizacujnej ciśnieniowej z m. Prusinowo do m. Niekładź dla ZUK Gryfice ZUK Gryfice przy ul. Zielonej 5 Marek Lachowicz 2020-01-09 09:27:12
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na budowę sieci kanalizacyjnej cisnieniowej z m. Brodniki do m. Gryfice dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-01-09 09:24:08
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na budowę sieci kanalizacyjnej cisnieniowej z m. Brodniki do m. Gryfice dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-01-09 09:23:49
Post - dokument usunięty Marek Lachowicz 2020-01-09 09:21:03
Post - dokument usunięty Marek Lachowicz 2020-01-09 09:20:51
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na budowę sieci kanalizacujnej ciśnieniowej z m. Prusinowo do m. Niekładź dla ZUK Gryfice ZUK Gryfice przy ul. Zielonej 5 Marek Lachowicz 2020-01-09 09:04:31
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na budowę sieci kanalizacujnej ciśnieniowej z m. Prusinowo do m. Niekładź dla ZUK Gryfice ZUK Gryfice przy ul. Zielonej 5 Marek Lachowicz 2020-01-09 09:04:19
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup samochodu dostawczego dla ZUK . Gryfice Marek Lachowicz 2020-01-07 14:49:02
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na : sukcesywne dostawy środków czystości dla ZUK Gryfice w 2020 roku Marek Lachowicz 2019-12-30 10:04:46
Postępowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na : sukcesywne dostawy środków czystości dla ZUK Gryfice w 2020 roku Marek Lachowicz 2019-12-30 10:04:36
Zakup i dostawa podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Marek Lachowicz 2019-12-24 09:08:20
Wyniki z postępowania Medycyna pracy od 01.01.2020 do 31.12.2020 Marta Górska 2019-12-18 12:25:17
Zakup i dostawa podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Marek Lachowicz 2019-12-17 10:07:00
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : wykonanie karty informacyjnej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z m. Prusinowo do m. Niekładź gm. Gryfice dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2019-12-13 13:15:17
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na : wykonanie karty informacyjnej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z m. Prusinowo do m. Niekładź gm. Gryfice dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2019-12-13 13:15:07
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie karty informacyjne wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z m. Brodniki do m. Gryfice gm. Gryfice Marek Lachowicz 2019-12-13 12:53:38
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie karty informacyjne wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z m. Brodniki do m. Gryfice gm. Gryfice Marek Lachowicz 2019-12-13 12:52:05
Nieprawidłowa jakość wody w Rzęsinie Celina Wiśniewska 2019-12-13 10:23:16
Nieprawidłowa jakość wody w Kołomąciu Celina Wiśniewska 2019-12-13 10:22:38
Rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów biurowych papierniczych i druków w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r. Celina Wiśniewska 2019-12-11 14:14:55
Formularz cenowy Daniel Igielski 2019-12-11 13:36:04
Oświadczenie Daniel Igielski 2019-12-11 13:35:48
Oświadczenie VAT Daniel Igielski 2019-12-11 13:35:31
Wzór umowy Daniel Igielski 2019-12-11 13:35:13
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2019-12-11 13:34:58
Pobieranie prób i badanie labolatoryjne wraz z opradowaniem wyników wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczymwykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych Daniel Igielski 2019-12-11 13:34:39
Formularz cenowy Daniel Igielski 2019-12-11 13:32:00
Oświadczenie Daniel Igielski 2019-12-11 13:31:44
Oświadczenie VAT Daniel Igielski 2019-12-11 13:31:28
Wzór umowy Daniel Igielski 2019-12-11 13:31:08
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2019-12-11 13:30:54
Odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalnii ścieków Daniel Igielski 2019-12-11 13:30:32
Formularz cenowy Daniel Igielski 2019-12-11 13:28:44