Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę urz adzenia do kopertowania koresponencji (kopertownicy) loco magazyn ZUK Gryfice przy ul. Zielonej 5 w Gryficach Marek Lachowicz 2020-04-14 14:08:19
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz instalacją i konfiguracją dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-04-07 14:40:55
Ogłoszenie o sprzedaży Ciągnika rolniczego URSUS C 360 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-04-07 08:34:08
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu cięzarowego STAR SK-4 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-04-07 08:34:01
Ogłoszenie o sprzedaży Ładowacza chwytakowego - Cyklop w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-04-07 08:33:51
Ogłoszenie o sprzedaży beczki asenizacyjnej w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-04-07 08:33:39
Ogłoszenie o sprzedaży Ładowacza chwytakowego - Cyklop w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-04-07 08:30:28
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu cięzarowego STAR SK-4 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-04-07 08:26:42
Ogłoszenie o sprzedaży Ciągnika rolniczego URSUS C 360 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-04-07 07:51:00
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu cięzarowego FSC-LUBLIN ŻUK A-075 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-04-07 07:45:23
Wniosek o zawarcie umowy 2020 r. Aneta Kłys 2020-04-03 14:24:06
Wniosek do umowy 2020 r. - dokument usunięty Aneta Kłys 2020-04-03 14:22:18
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz instalacją i konfiguracją dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-04-02 14:38:41
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz instalacją i konfiguracją dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-03-31 14:21:50
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz instalacją i konfiguracją dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-03-31 14:20:23
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz instalacją i konfiguracją dla ZUK Gryfice Marek Lachowicz 2020-03-31 14:19:45
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatu wodnoprawnego dla ujęcia wody uzdatnionej, przygotowanie wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gryficach oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 171/2 obręb Otok w m. Otok, gm. Gryfice oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi na działce nr 162/15 obręb Otok , wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody. Marek Lachowicz 2020-03-30 12:54:51
Ogłoszenie wyników przetargu pisemnego na Ciągnik rolniczo - koparkowy ,, Ostrówek" Magdalena Przybylak 2020-03-27 13:29:41
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę urz adzenia do kopertowania koresponencji (kopertownicy) loco magazyn ZUK Gryfice przy ul. Zielonej 5 w Gryficach Marek Lachowicz 2020-03-25 11:31:56
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z m. Brodniki do m. Gryfice Marek Lachowicz 2020-03-25 08:20:51
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu cięzarowego w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-24 10:31:01
Ogłoszenie o sprzedaży beczki asenizacyjnej w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-24 10:27:03
Ogłoszenie o sprzedaży Ładowacza chwytakowego - Cyklop w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-24 10:26:49
Ogłoszenie o sprzedaży Ciągnika rolniczego - koparki w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-24 10:26:31
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu cięzarowego w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-24 10:26:20
Postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na opracowanie analiz ryzyka dla każdego z wyminenionych ujęć wody służących do zaopatrzenia ludzi w wodę pitną oraz przygotowanie i złożenie wniosku do Wojewody o ustanowienie strefy ochrony pośredniej. Analiza ryzyka powinna obejmowa ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników megatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Marek Lachowicz 2020-03-23 10:13:16
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatu wodnoprawnego dla ujęcia wody uzdatnionej, przygotowanie wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gryficach oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 171/2 obręb Otok w m. Otok, gm. Gryfice oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi na działce nr 162/15 obręb Otok , wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody. Marek Lachowicz 2020-03-23 08:15:10
Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zmiany trybu przetargu ustnego na pismeny - sprzedaż beczki asenizacyjnej Marta Górska 2020-03-20 12:28:15
Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zmiany trybu przetargu ustnego na pismeny - sprzedaż ładowacza chwytakowego - cyklop Marta Górska 2020-03-20 12:26:13
Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zmiany trybu przetargu ustnego na pismeny - sprzedaż ciągnika rolniczego-koparka Ursus K-162 Marta Górska 2020-03-20 12:18:45
Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zmiany trybu przetargu ustnego na pismeny - sprzedaż samochodu ciężarowego Star SK-4 Marta Górska 2020-03-20 12:17:46
Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zmiany trybu przetargu ustnego na pismeny - sprzedaż ciągnika rolniczego-koparka Ursus K-162 Marta Górska 2020-03-20 12:17:04
Zarządzenie Dyrektora ZUK w sprawie zmiany trybu przetargu ustnego na pismeny - sprzedaż samochodu ciężarowego Star SK-4 Marta Górska 2020-03-20 12:14:33
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z m. Brodniki do m. Gryfice Marek Lachowicz 2020-03-19 12:26:26
Postepowanie prowadzone w trybie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej - projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z m. Brodniki do m. Gryfice Marek Lachowicz 2020-03-19 12:26:14
Ogłoszenie o sprzedaży Ciągnika rolniczego - koparki w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-19 11:44:27
Ogłoszenie o sprzedaży Ciągnika rolniczego - koparki w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-19 11:41:20
Ogłoszenie o sprzedaży beczki asenizacyjnej w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-19 11:38:25
Ogłoszenie o sprzedaży Ładowacza chwytakowego - Cyklop w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-19 11:38:00
Ogłoszenie o sprzedaży Ciągnika rolniczego - koparki w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego Magdalena Przybylak 2020-03-19 11:37:28