Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Brodniki, Gmina Gryfice 2020-12-31 11:43 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu w ul. Broniszewskiej w Gryficach". 2020-12-23 08:29 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu w ul. Broniszewskiej w Gryficach". 2020-12-04 12:54 Po terminie składania ofert
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalni ścieków w Gryficach 2020-11-27 15:17 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na remont osadnika wtórnego wraz z komorą na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów 2020-11-03 13:03 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Remont piaskownika wraz z wymianą instalacji technologicznej i barierkami na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach ul. Piastów 2020-10-14 17:03 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w Baszewicach , gm. Gryfice 2020-10-14 16:32 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na budowę drogi w m. Jabłonowo - ul. Kalinowa 2020-10-09 15:15 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do pojazdów i sprzetu Zakład Usług Komunalnych w Gryficach 2020-09-04 09:01 Po terminie składania ofert
Postępowanie prowadzone w trubie zamówienia sektorowego na zakup samochodu ciśnieniowego do czyszczenia i udrażnianiaa kanalizacji 2020-07-15 11:21 Po terminie składania ofert
Postępowanie prowadzone w trubie zamówienia sektorowego na zakup samochodu ciśnieniowego do czyszczenia i udrażnianiaa kanalizacji 2020-06-05 15:40 Po terminie składania ofert
Drugie postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej w Gryficach 2020-02-21 13:06 Po terminie składania ofert
Przebudowa przepompowni ścieków w m. Gryfice przy ul. Zdrojowej 2020-02-06 16:04 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-12-06 13:03 Po terminie składania ofert
Zakup paliwa do pojazdów Zakładu Usług Komunalnych w Gryficac h 2019-11-18 13:12 Po terminie składania ofert
Zakup wraz z dostawą podnośnika koszowego dla ZUK Gryfice 2019-10-31 14:26 Po terminie składania ofert
Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowoożonych na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Pioastów 2019-08-12 12:47 Po terminie składania ofert
Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowoożonych na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Pioastów 2019-08-12 12:46 Po terminie składania ofert
Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej w gryficach 2019-08-01 10:26 Po terminie składania ofert
Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Gryficach przy ul. Piastów 2019-07-26 14:51 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz regeneracja wodomierzy po utracie cech legalizacyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-03-04 13:56 Po terminie składania ofert
sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy 2016-03-09 09:15 Po terminie składania ofert
Dostawa wodomierzy i modułów do odczytu radiowego 2016-03-07 10:30 Po terminie składania ofert
Sukcesywna diostawa kruszyw drogowych 2016-03-04 12:02 Po terminie składania ofert
Usługa projektowa polegająca na opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Gryficach kompleksu administracyjno-mieszkaniowego Nadleśnictwa Gryfice w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Gryfice pn. Dokumentacja na modernizację oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gryficach.(ozn. postęp. PN/DT/6/11/2015) 2015-11-27 09:04 Po terminie składania ofert
Usługa projektowa polegająca na uporządkowaniu zrzutu ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Ościęcin gm. Gryfice, z podziałem na fazy realizacji, wykonywana w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Gryfice pn. Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Ościęcinie (sygn. postęp. PN/DT/5/11/2015) 2015-11-05 11:47 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego we wszystkich koniecznych branżach, dotyczącego wymiany dwóch zgarniaczy na istniejących osadnikach wtórnych w ciągu technologicznym miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryficach, w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Gryfice pn. Dokumentacja na modernizację oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gryficach (ozn. postęp. PN/DT/4/10/2015) 2015-10-01 13:05 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego we wszystkich koniecznych branżach, dotyczącego wymiany zgarniacza piasku i tłuszczów na istniejącej konstrukcji piaskownika w ciągu technologicznym miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryficach, w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Gryfice pn. Dokumentacja na modernizację oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gryficach(ozn. postęp. PN/DT/3/09/2015) 2015-09-30 18:26 Po terminie składania ofert
Usługa projektowa polegająca na uporządkowaniu zrzutu ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Ościęcin gm. Gryfice, z podziałem na fazy realizacji, wykonywana w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Gryfice pn. Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Ościęcinie (ozn. postęp. PN/DT/2/09/2015) 2015-09-16 11:55 Po terminie składania ofert
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dla przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzęsinie gm. Gryfice, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Rzęsinie (ozn. postęp. PN/DT/1/07/2015) 2015-07-23 14:14 Po terminie składania ofert
Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w Rzęsinie 2015-04-10 13:59 Po terminie składania ofert
Zakupy i sukcesywne dostawy materiałów do robót drogowych, z rozładunkiem przez Zamawiającego, z podziałem na dwa zadania 2015-03-12 08:34 Po terminie składania ofert
Sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2015-03-10 09:15 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2015-02-26 13:57 Po terminie składania ofert
Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw na stacji sprzedawcy, do pojazdów, urządzeń i sprzętu budowlanego użytkowanych przez zamawiającego 2015-02-17 12:22 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa materiałów na potrzeby inwestycji drogowej przy ul Starogrodzkiej bis w Gryficach, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji, z podziałem na dwa zadania 2014-12-03 13:11 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa materiałów na potrzeby inwestycji drogowej przy ul Starogrodzkiej bis w Gryficach, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji - zadanie nr 1 / zadanie nr 2 (przetarg nr 2) 2014-11-18 15:04 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa materiałów na potrzeby inwestycji drogowej przy ul Starogrodzkiej bis w Gryficach, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji - zadanie nr 1 / zadanie nr 2 2014-11-07 12:00 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa materiałów na potrzeby inwestycji drogowej przy ul Starogrodzkiej bis w Gryficach, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji 2014-10-16 14:42 Po terminie składania ofert
Odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie odpadów: skratek (kod odpadu 19 08 01), zawartości piaskowników (kod odpadu 19 08 02), tłuszczów i mieszanin olejów z separacji olej/woda zawierających wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze (kod odpadu 19 08 09), innych niewymienionych odpadów (kod odpadu 19 08 99) z oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach 2014-10-16 12:59 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 lub produktu równoważnego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji 2014-03-10 12:06 Po terminie składania ofert
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych w roku 2014, na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-11-15 12:36 Po terminie składania ofert
Robota budowlana polegająca na przebudowie oczyszczalni ścieków z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacji oraz oświetlenia zewnętrznego, z drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi, rurociągiem odprowadzającym ścieki oczyszczone do rowu z wylotem, technologią oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką części obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Barkowo gm. Gryfice, na działkach o numerach geodezyjnych 10, 11/10 i 11/11 w obrębie Barkowo 2013-10-16 14:49 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa materiałów do robót drogowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-06-18 15:41 Po terminie składania ofert
Sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2013-06-07 19:09 Po terminie składania ofert
Przeglądy planowe oraz naprawy awaryjne dekantera (wirówki) ALDEC G2-60 produkcji Alfa Laval, zamontowanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach, oraz dostawy części zamiennych potrzebnych do tych przeglądów i napraw 2013-05-24 08:30 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2013-04-22 13:31 Po terminie składania ofert
Opracowanie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi w Gryficach, tj. Starym Cmentarzem przy ul. Broniszewskiej i Nowym Cmentarzem przy ul. Jana Dąbskiego 2012-12-05 15:41 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku 2012-11-07 17:21 Po terminie składania ofert
Uzyskanie pozwolenia i przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników, w celu ustalenia przebiegu linii murów obronnych w sąsiedztwie planowanej inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu przy Baszcie Prochowej w Gryficach 2012-10-26 15:32 Po terminie składania ofert
Uzyskanie pozwolenia i przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników, w celu ustalenia przebiegu linii murów obronnych w sąsiedztwie planowanej inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu przy Baszcie Prochowej w Gryficach 2012-10-15 11:17 Po terminie składania ofert
Ochrona osób i mienia Zamawiającego realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach 2012-10-10 21:10 Po terminie składania ofert
Uzyskanie pozwolenia i przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników, w celu ustalenia przebiegu linii murów obronnych w sąsiedztwie planowanej inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu przy Baszcie Prochowej w Gryficach 2012-09-26 13:59 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach 2012-09-25 16:30 Po terminie składania ofert
Przebudowa (wymiana) sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niechorskiej w Gryficach 2012-09-18 18:09 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń na placach zabaw przy ulicach: Łąkowej, Niechorskiej, Gdańskiej i Leśnej w Gryficach 2012-06-22 11:33 Po terminie składania ofert
Projekt technicznego sposobu zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Smolęcin gm. Gryfice 2012-04-10 14:30 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2012-03-19 15:06 Po terminie składania ofert
Robota budowlana z podziałem na części, polegająca na remoncie warstw konstrukcyjnych asfaltowych nawierzchni jezdni ulic: Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Średniej w Gryficach wraz z wymianą elementów podbudowy drogowej w niezbędnym zakresie oraz robotami towarzyszącymi 2012-03-08 13:19 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa materiałów do robót drogowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2012-03-06 14:58 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2012-02-24 14:31 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa materiałów do robót drogowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach z podziałem na części 2012-02-09 15:15 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizowane transportem Zamawiającego 2012-02-07 12:15 Po terminie składania ofert
Bieżący bezgotówkowy zakup paliw na stacji sprzedawcy do pojazdów, urządzeń i sprzętu budowlanego użytkowanego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach, w okresie umowy 2012-02-01 15:58 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2012-02-01 15:04 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego ciągnika w wersji komunalnej, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2011-12-22 14:17 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego ciągnika o wyposażeniu ponadstandardowym, w wersji komunalnej, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2011-11-25 19:51 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego towarowo-osobowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2011-11-25 18:42 Po terminie składania ofert
Zakup z dostawą fabrycznie nowych samochodów: asenizacyjnego i z zabudową hakową, do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2011-11-25 17:13 Po terminie składania ofert
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych oraz osadów ściekowych, w obiektach pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2012 2011-11-25 15:12 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego ciągnika o wyposażeniu ponadstandardowym, w wersji komunalnej, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2011-09-15 15:43 Po terminie składania ofert
Budowa pompowni II stopnia oraz zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - przetarg nr 2 2011-08-08 09:48 Po terminie składania ofert
Budowa pompowni II stopnia oraz zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2011-06-16 20:39 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2011-05-10 15:26 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa materiałów do robót drogowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach z podziałem na części 2011-03-03 14:48 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2011-02-18 16:30 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2011-01-27 09:11 Po terminie składania ofert
Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy 2011-01-14 15:18 Po terminie składania ofert
Bieżący bezgotówkowy zakup paliw na stacji sprzedawcy do pojazdów, urządzeń i sprzętu budowlanego użytkowanego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach, w okresie umowy 2010-12-21 13:12 Po terminie składania ofert
Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych oraz osadów ściekowych, w obiektach pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2011 2010-12-03 14:20 Po terminie składania ofert