Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XXXVI/441/2010

RADY MIEJSKIEJ w Gryficach

z dnia 30 marca 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. i samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1413, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.               z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.                  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033; Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97), Rada Miejska w Gryficach uchwala co następuje

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na terenie Gminy Gryfice  w następujących wysokościach:

 

1. Taryfowa grupa odbiorców 1 – gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług oraz Gmina za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych i do zasilania publicznych fontann, na cele ppoż. i do zraszania gminnych ulic i terenów zielonych:

 

        1.  za dostarczoną wodę – 2,01 zł/m3netto,

 

        2.  za odprowadzane ścieki – 3,75 zł/m3 netto,

 

        3.  opłata abonamentowa – 2,30 zł netto miesięcznie za punkt (wodomierz) ZGK.

 

2. Taryfowa grupa odbiorców 2 – gospodarstwa domowe przy ustaleniu zużycia wody na podstawie liczników indywidualnych zainstalowanych w poszczególnych lokalach  w budynkach wielorodzinnych:

 

        1.  za dostarczoną wodę – 2,12 zł/m3netto,

 

        2.  za odprowadzane ścieki – jak w taryfowej grupie odbiorców 1,

 

        3.  opłata abonamentowa – jak w taryfowej grupie odbiorców 1.

 

§ 2. Ceny i stawki zawarte w taryfach obowiązują w okresie     od 1 maja 2010 r.   do    30 kwietnia 2011 r.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

§ 4. Z dniem  1 maja 2010 r. traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Gryficach  Nr XXVI/325/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 maja 2010 r.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                      Stanisław Błysz

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Piotrowska 19-11-2010 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piotrowska 19-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Piotrowska 19-11-2010 11:33