Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UMOWA - ZLECENIE UDROŻNIENIA KANLIZACJI SAMOCHODEM "WUKO"

  

UMOWA – ZLECENIE

Zawarta w dniu ………………………………………….…pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gryficach
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,

a…………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zleceniodawcą”                                                                                                                                   

§ 1

Zleceniodawca potwierdza Zleceniobiorcy udrożnienie sieci kanalizacji samochodem „WUKO”.

§ 2

Zleceniobiorca potwierdza wykonanie usługi.   

Potwierdzenie wykonania – pojazd Nr rej……………………………………………………………………………………

 

Adres

Data usługi

 

………………………………………………………………………………

 

Czas pracy                                                                                     

od godziny……………do godz…………..Razem godz………………

Ilość przejechanych kilometrów.............................

Karta drogowa nr…………………………………………………………

Uwagi:

§ 3     

 Ustala się cenę za usługi świadczone samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji w wysokości:

1) 1 rbg pracy sprzętu w dni robocze za każdą rozpoczętą godzinę:

a) do godziny  15.00                                                                          -175,30 zł. netto/godz. + VAT 

b) po godzinie 15.00                                                                          - 184,30 zł. netto/godz. + VAT                                                   

2) 1 rbg pracy pomocnika w dni robocze za każdą rozpoczętą godzinę:

a) do godziny 15.00                                                                          - 18,00 zł. netto/godz. + VAT 

b) po godzinie 15.00                                                                         - 27,00 zł. netto/godz. + VAT                                                    

3) rbg pracy sprzętu w dni wolne od pracy i święta

a) za każdą rozpoczętą godzinę                                                      - 193,30 zł. netto/godz. + VAT  

b) za pozostałe godziny ( uzupełnienie do 8 godzin)                      -   18,00 zł. netto/godz. + VAT                                                   

4) rbg pracy pomocnika w dni wolne od pracy i święta:

a) za każdą rozpoczętą godzinę pracy                                           - 36,00 zł. netto/godz. + VAT  

b) za pozostałe godziny ( uzupełnienie do 8 godzin)                      - 18,00 zł. netto/godz. + VAT                                                   

5) Przejazdy                                                                          - 3,20 zł. netto/km + VAT                                                                                                        

§ 4

Zapłata za usługę nastąpi po otrzymaniu faktury.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowania przepisy o umowie – zleceniu.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 7    

Jesteśmy płatnikiem podatku VAT, Tak  -  Ne. Upoważniamy do wystawienia faktury bez naszego podpisu.       

Nr NIP………………………………………………………………………………………………………………………..

Zleceniobiorca                                                                                                          Zleceniodawca

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Sohn 15-11-2010 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Sohn 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Sohn 15-11-2010 11:45